Atenție! Informație importantă

 • SA „Moldovagaz” informează că din 1 august 2016, pentru consumatorii casnici (persoanele fizice) din mun. Chișinău este asigurată deservirea în centrul relații cu consumatorii (mun. Chișinău, str. Albișoara 38, et.1), conform noului program de lucru: de la orele 8:00 pînă la ora 20:00, Sâmbăta - 8.00 - 17.00. Centrele relații cu consumatorii regionale: Miercurea - 8.00 - 20.00, Sâmbăta - 8.00 - 17.00.
 • Сonsumatorii finali pot apela la serviciul telefonic 24/24 ore, pentru a reclama calitatea gazelor naturale sau regimul de livrare a gazelor (parametri de presiune), la numerele de telefon: 578-139 sau 904.
 • Rugăm posesorii de contoare individuale să înscrie lunar în bon de plată indicii contoarelor.
 • Activitatea Furnizorului este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (mun. Chişinău, str. Columna, 90).
 • Copia tarifelor reglementate poate fi obţinută la Furnizor.
 • Achitarea facturii de plată se realizează pînă la data limită de plată şi se efectuează în filialele ÎS ”Poşta Moldovei” şi filialele băncilor: Energbank, Moldindconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Mobiasbanca, inclusiv prin terminalele băncilor comerciale.
 • Dovada achitării facturii serveşte informaţia privind efectuarea operaţiunii bancare, imprimată de către banca operatoare pe factura de plată sau bonul de plată eliberat de terminalul băncii.
 • Vă informăm că art.96 din Codul fiscal a fost modificat prin Legea nr.178 din 11.07.2012 (MO 190-192/644 din 14.09.2012), potrivit căreia cota TVA la livrarea gazelor naturale a fost stabilită de 8%, începând cu data de 01.01.2013.
 • SA „Moldovagaz” informează că din 1 august 2013 toţi consumatorii casnici (persoanele fizice) din mun. Chișinău pot beneficia de serviciul nou de recepţionare lunară prin email a copiei facturii de plată pentru gazele naturale.

  Serviciul nou vine să asigure consumatorilor, care au pierdut factura şi/sau nu au recepţionat-o la adresa poştală, achitarea în termen a gazelor naturale consumate. Copia facturii imprimată poate fi achitată de consumator la băncile şi filialele acestora care sunt indicate pe versoul facturii.

  Pentru a beneficia de noul serviciu doritorii vor trimite la adresa factura.email@moldovagaz.md un email care să conţină următoarele date despre consumator: Nume, Prenume, Patronimic, nr. contului personal şi emailul consumatorului.

 • SA „Moldovagaz” informează că din 01 aprilie 2014 toţi consumatorii casnici (persoanele fizice) din mun. Chișinău pot beneficia de serviciul nou de informare prin sms despre datoria pentru gazele naturale consumate.

  Serviciul nou vine să reamintească consumatorilor despre existenţa datoriei curente pentru gazele naturale consumate şi necesitatea stingerii integrale a sumei datorate.

  Pentru a beneficia de noul serviciu doritorii vor trimite la adresa factura.email@moldovagaz.md un mesaj care să conţină următoarele date despre consumator: Nume, Prenume, Patronimic, nr. contului personal şi numărul de telefon mobil şi staţionar al consumatorului.

Găsiți adresele de contact pe această pagină.

 • Pentru informaţii suplimentare accesaţi saitul SRL „Chişinău-gaz” www.chisinaugaz.md.
 • Despre cazurile de fraudă din partea colaboratorilor întreprinderii, furt de gaze naturale sau alte inegalităţi ce merită intervenţia noastră, rugăm să comunicaţi la telefonul de încredere SA „Moldovagaz” 578-170 sau expediaţi un e-mail la antifraud@moldovagaz.md.
 • Despre cazurile de fraudă din partea colaboratorilor întreprinderii, rugăm să comunicaţi la telefonul de încredere SRL „Chișinău-gaz” 578-180.

SA „Moldovagaz” informează că numărul cazurilor identificate de încălcare a obligaţiilor contractuale, îndeosebi consumul ilicit de gaze naturale, este în creştere.

Furnizorul întreprinde toate acţiunile legale în vederea eradicării acestora. Drept metodă alternativă reclamaţiilor, cererilor de chemare în judecată, executării silite a hotărârilor judecătoreşti, care reprezintă multitudinea acţiunilor împotriva fenomenului consumului ilicit de gaze naturale, SA „Moldovagaz” a luat decizia de a stimula financiar toţi cetăţenii care vor contribui la identificarea acestora.

Toţi cetăţenii care vor contribui la identificarea de către furnizor a cazurilor de încălcare a obligaţiilor contractuale, îndeosebi consumul ilicit de gaze naturale, vor putea primi o recompensă în valoare de până la 20% din valoarea volumelor de gaze naturale consumate ilegal.

SA „Moldovagaz” apelează către toţi cetăţenii care dispun de careva informaţii despre consumul ilicit de gaze naturale, să dea dovadă de spiritul civic şi să le comunice la telefonul de încredere (0 22 578170), sau la adresa poştală a întreprinderii (mun. Chişinău, str. Albişoara, 38), sau la adresa electronică (office@moldovagaz.md). Detalii pe pagina web www.moldovagaz.md.

SA „Moldovagaz” manifestă încrederea şi speranţa că va fi susţinută de către consumatorii săi.

Partajează Share Tweet Plus