Tarifele

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.19/2016din 26.01.2016 au fost aprobate tarifele la gazele naturale, conform anexei de mai jos. Hotărârea a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2016.

Denumirea

Tarif fără TVA (lei / 1000 m3)

Tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” 32,76

Tarifele pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, prestat de întreprinderile S.A. „Moldovagaz”, în mediu

inclusiv prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale de*:

 1030,99
 • înaltă presiune
 152,29
 • medie presiune
 492,23
 •  joasă presiune
 2012,35

Tariful pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie

 70,74

 Tarifele la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” din reţelele de distribuţie, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz” pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali şi a căror reţele de distribuţie sunt:  
 • conectate la rețelele de înaltă presiune
 4661
 • conectate la rețelele de medie presiune

 5000

Tarifele finale la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele**:

 
 • de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale
 4311
 •  de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale
 4438
 •  de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune
 5426
 •  de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune
 5822
 • de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune
 6138
Tarifele finale la gazele naturale furnizate centralelor electrice cu termoficare (CET), centralelor termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată 5000
Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul până la 30 m3 (inclusiv) lunar la un apartament (casă)*** 5892
Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul ce depăşeşte 30 m3 lunar la un apartament (casă) 6138
*Conform normativului NCM G.05.01–2014, reţelele de distribuţie a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor:
 • presiune înaltă de categoria I şi II – peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv;
 • presiune medie – peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv;
 • presiune joasă – până la 0,005 МРа inclusiv.

**Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, staţiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.

***Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare 

NOTĂ:

 1. Tarifele finale la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale, tarifele pentru serviciul de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale sunt medii şi pot fi diferenţiate pentru întreprinderile înrudite prin decizia S.A. „Moldovagaz”.
 2. Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii şi pentru întreprinderile care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz”, cu excepţia cazurilor în care prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.
Partajează Share Tweet Plus