Anunțuri

Modificarea numărului Call Centru

În scopul îmbunătățirii și optimizării calității deservirii consumatorilor săi SA „Moldovagaz” din 01 ianuarie 2019 toți consumatorii pot apela 1304, numărul unic la care pot obține informații complete, pot raporta și pot solicita...

Factura online

SA „Moldovagaz” a creat serviciul nou - Factura online. Toţi consumatorii casnici (persoanele fizice) pot beneficia de serviciul nou de recepţionare lunară prin email a copiei facturii de plată pentru gazele naturale.Serviciul nou vine să...

Centrul relații cu consumatorii SA „Moldovagaz”

În scopul îmbunătățirii prestării serviciilor, SA „Moldovagaz” a deschis Centrul relații cu consumatorii pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 38, et.1.Centrul relații cu consumatorii „Moldovagaz” deservește consumatorii...