Call Centru

În scopul sporirii calității deservirii și pentru ridicarea la un nou nivel al calității serviciilor prestate consumatorilor, SA „Moldovagaz” a implementat serviciul Call Centru.

Clienții SA ”Moldovagaz”, apelând numărul unic (funcțional din finele lui septembrie 2017), pot obține informații complete sau să raporteze și să solicite soluționarea diverselor aspecte legate de serviciile prestate de către SA ”Moldovagaz”.

Telefon de încredere

Rugăm să studiați atent informația despre modalitatea de transmitere a mesajelor în forma electronică pe adresa "Liniei fierbinți".

  • "Linia fierbinte" a SA "Moldovagaz" oferă posibilitatea de a Vă adresa către conducere cu informații vizând actele de corupție comise de către colaboratorii companiei.
  • Adresările în forma electronică vor fi examinate în cazul în care vor fi redate fapte concrete, cu indicarea persoanelor implicate și a cerințelor înaintate de ei pentru serviciile oferite.
  • La prezentarea și examinarea informațiilor electronice se garantează confidențialitatea datelor personale și a informației prezentate.
  • Organul care va examina adresările este în drept să verifice veridicitatea informației, precum și să solicite informații suplimentare.
  • Răspunsul va fi transmis Dvs. pe adresa electronică indicată în adresare, îndată după finisarea examinării problemei în cauză.
  • În cazul în care solicitați anonimatul, informația prezentată de Dvs. va fi examinată fără divulgarea rezultatelor controlului efectuat.
Call Centru 14 701

Confidențialitate garantată