Adunarea generală anuală a acţionarilor SA „Moldovagaz”

La 31 mai 2019 s-a desfășurat Adunarea generală anuală a acţionarilor SA „Moldovagaz”, în cadrul căreia au fost examinate subiecte aferente rezultatelor activității Societății în anul 2018 și aprobate decizii menite să contribuie la asigurarea eficienţei activității Societății în anul 2019.

Adunarea acţionarilor a aprobat rapoartele anuale ale Consiliului de Observatori, Consiliului de Administrație și Comisiei de cenzori pentru anul 2018, de asemenea, a luat act de Raportul financiar al Societății pe anul 2018.

Consiliul de Administrație a informat acționarii despre rezultatele obținute în anul 2018, menționând obținerea profitului net de către SA „Moldovagaz” și a societăților sale dependente din activitatea financiară și operațională, precum și ca urmare a optimizării cheltuielilor și indicatorilor de producție.

În conformitate cu legislația în vigoare și Statutul Societății, prin vot cumulativ, acţionarii au ales noua componență a Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”, precum și au fost operate unele modificări în componența Comisiei de cenzori.

În anul 2019 direcţiile prioritare de activitate ale SA „Moldovagaz”, la fel, se regăsesc în asigurarea fiabilității furnizării gazelor naturale către consumatorii finali, îmbunătățirea indicatorilor financiari și obținerea profitului din activitatea operațională, precum și realizarea planului de rambursare a datoriilor creditoare ale Societății.

Partajează Share Tweet