Comunicat de presă privind desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor SA ”Moldovagaz

La 25 mai 2018 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor SA ”Moldovagaz”, în cadrul căreia au fost examinate situațiile financiare ale Societății pentru anul 2017 și aprobate dările de seamă anuale ale organelor de conducere ale SA ”Moldovagaz”: Consiliului de Administrație, Consiliului de Observatori şi Comisiei de Cenzori.

Consiliul de Administrație al Societății a informat acționarii despre rezultatele înregistrate de entitate în anul de raportare, remarcând obținerea unui profit net în valoare de 1 926,1 mil. lei, în creștere cu 1 663,7 mil. lei față de anul precedent. Această majorare a fost condiționată preponderent de obținerea profitului din activitatea financiară, dar și din activitatea operațională, urmare a eficientizării managementului Societății, optimizării cheltuielilor și îmbunătățirii indicatorilor de producție.                              

În perioada de raportare, numărul consumatorilor a crescut cu 15,6 mii, atingând cifra de circa 705 mii, la finele anului. De asemenea, în anul 2017, au fost realizate investiții în valoare de 221,5 mil. lei, iar lungimea rețelelor de gaze s-a majorat cu 248,5 km.

În conformitate cu ordinea de zi, Adunarea generală a acţionarilor a aprobat direcționarea profitului net al Societății, obținut în anul de raportare, la constituirea fondului de rezervă și acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare ale Societății pentru anul 2018 a fost confirmată societatea "PricewaterhouseCoopers Audit" S.R.L., inclusiv a fost stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor companiei de audit.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a statutului Societății, la Adunare a fost aleasă prin vot cumulativ o nouă componenţă a Consiliului de Observatori şi au fost operate unele modificări în componența Comisiei de Cenzori a Societății.

În 2018, activitatea SA ”Moldovagaz” va fi orientată spre asigurarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și tranzitul în volume depline către statele europene, îmbunătățirea indicatorilor financiari și obținerea profitului operațional. La fel, activitatea societății va fi orientată la realizarea planului de gestionare a datoriilor creditoare și la soluționarea altor probleme din sectorul gazelor naturale.

Partajează Share Tweet Plus