Ședința de bilanț privind rezultatele activității pentru primul trimestru al anului 2019

Pe 28 mai 2019 a avut loc ședința de bilanț în care întreprinderile de distribuție și de transport de gaze naturale afiliate SA „Moldovagaz” au raportat despre rezultatele activității pentru primul trimestrul al anului 2019.

La ședință au participat toți directorii întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz”, șefii secțiilor teritoriale de furnizare gaze din cadrul SA „Moldovagaz”, șefii de direcții și secții SA „Moldovagaz”.

Cea mai abordata temă a zilei a fost volumul furnizat de gaze naturale și încasarea plăților/datoriilor pentru gazele naturale consumate pentru primul trimestru 2019.

În perioada ianuarie-martie 2019, SA „Moldovagaz” a furnizat consumatorilor finali gaze naturale în volum de 454,7 mil. m³ în sumă de 2173,8 mil.lei după cum urmează:

  • 162,7 mil. m3 - 853,8 mil. lei – consumatorilor casnici;
  • 96,0 mil. m³ - 478,4 mil. lei – consumatorilor noncasnici;
  • 185,8 mil. m³ - 806,3 mil. lei – întreprinderilor din sectorul termoenergetic al R.Moldova.

Pentru perioada de gestiune raportată, consumatorii de gaze naturale au efectuat plăți pentru gazele furnizate în 2019 în sumă de – 2 138,0 mil.lei ce constituie 98,4%.

Întreprinderile de transport și de distribuție afiliate SA „Moldovagaz” au prezentat rezultatele obținute în semestrul I al anului 2019 privind dinamica reducerii pierderilor de gaze în rețele. În cadrul ședinței a fost abordat subiectul privind preîntâmpinarea consumului ilicit de gaze naturale și care modalități de combatere sunt mai eficiente. În acest sens, SRL „Chisinau-gaz” a prezentat un raport despre executarea proiectului pilot de implementare la consumatorii casnici a echipamentului de citire a indicilor contorului la distanță.

Întreprinderile de transport și de distribuție afiliate SA „Moldovagaz” au mai prezentat rezultatele privind activitatea efectuată în perioada menționată, realizarea planurilor investiționale și rezultatele activității financiare.

Președintele interimar al Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Iacov Cazacu a menționat că deși se observă lucrul eficient efectuat în teritoriu, iar plățile au crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, oricum, misiunea întreprinderii este furnizarea continuă a gazelor naturale tuturor consumatorilor și respectiv, scopul final este încasarea plăților în mărime de 100% pentru gazele furnizate, dar și realizarea tuturor proiectelor investiționale, conform proiectelor bugetate.

Totalizând rezultatele obținute, dl Iacov Cazacu a îndemnat colegii să-și consolideze eforturile în vederea obținerii rezultatului scontat prin eficientizării activității tuturor întreprinderilor, pentru ca toți consumatorii să fie deserviți corect, în termen și calitativ.

Partajează Share Tweet