Serviciul SMS

În scopul sporirii calității deservirii și pentru ridicarea la un nou nivel al calității serviciilor prestate consumatorilor, SA „Moldovagaz” a implementat un nou serviciu de înștiințare prin SMS despre existența datoriei pentru gazele naturale consumate.

Serviciul nou vine să reamintească consumatorilor despre existenţa datoriei curente pentru gazele naturale consumate şi necesitatea stingerii integrale a sumei datorate.

Pentru a vă abona la acest serviciu este necesar să completaţi formularul de mai jos sau să expediați o solicitare la adresa electronică factura.email@moldovagaz.md , care să conţină următoarele date despre consumator: Nume, Prenume, Patronimic, nr. contului personal şi numărul de telefon mobil şi staţionar al consumatorului.

NOTĂ: 

Consumatorii casnici din mun. Chișinău beneficiază la fel și de serviciul Factura online, de recepţionare lunară prin email a copiei facturii de plată pentru gazele naturale. Copia facturii imprimată poate fi achitată de consumator la băncile comerciale şi filialele acestora, indicate pe versoul facturii.