Investiții

Planul de investiții al SA "Moldovagaz" pentru anul 2017, aprobat de ANRE
       
Nr. d/o Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale unități de măsură Cantitate
1 2 3 4
f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații    
1 MFU buc. 15
2 Computer buc. 25
3 Swittch buc. 2
4 Raft pentru stocarea bazei de date buc. 2
g) investiții în imobilizările necorporale    
1 Licențierea produselor  program 314
2 Modernizarea sistemului automatizat de administrare a resurselor tehnico-materiale și integrarea cu contabilitatea în baza programei 1C:8 program 1
Partajează Share Tweet Plus