Consumatorii casnici

Consumator casnic este persoană fizică care procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri  comerciale, pentru desfăşurarea  activităţii de întreprinzător sau profesionale.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul sistemului de distribuție și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011 și alte acte normative.

Încheierea contractelor

Furnizarea gazelor naturale către consumatorii din mun. Chișinău se efectuează numai în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și consumatorul final, în conformitate cu art.87 pct.1 din ”Legea cu privire la gazele naturale” nr.108 din 27.05.2016 și pct.5 din ”Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011.

Prin urmare, în cazurile:

 • racordării inițiale la rețeaua de distribuție;
 • conectării sau instalarea aparatelor noi de utilizare gaze și/sau a echipamentului de măsurare gaze naturale;
 • trecerii consumatorului la evidența secției relații cu persoane fizice obținând statut de consumator casnic;
 • reluării furnizării gazelor naturale către instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final;
 • schimbării proprietarului bunului imobil care constituie obiectul locului de consum

solicitantul trebuie să prezinte la sediul SA ”Moldovagaz” (str. Albișoara 38, et. I, bir. 2, mun. Chișinău) următoarele documente:

 1. cererea
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum;
 4. pentru proprietarii noi, certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea (mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93, orele: 09.00, 10.00, 12.00, 15.00 );
 5. pentru consumatorii casnici locurile de consum a cărora nu este dotat cu echipament de măsurare (contor) este necesar de prezentat extrasul din contul personal. Pentru eliberarea acestuia Vă adresați responsabililor de gestionare a fondului locativ (IMGFL, CCL, ACC, ș.a.)
 6. actul de verificare a locului de consum, pentru întocmirea acestuia este necesar să Vă adresați către SRL ”Chișinău-gaz” la numerele de telefon conform sectoarelor de exploatare sau la ghișeul 7 (mun. Chisinau, str. Albisoara 38, et. 1), să depuneți o cerere.        

Facturarea și modalități de plată

În scopul facturării gazelor naturale, lunar, de către personalul operatorului sistemului de distribuție sunt citiți indicii echipamentului de măsurare. Plata gazelor naturale consumate se efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor și expediate/înmânate consumatorului final prin poștă sau prin alte metode, conform tarifelor în vigoare. 

Începând cu 01.02.2016 tarifele pentru gaze naturale sunt (Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011):

 • pînă la 30 m.c. – 6,363 lei per 1 m.c. (inclusiv TVA 8%);
 • după 30 m.c. - 6,629 lei pe 1 m.c. (inclusiv TVA 8%).

Termenele de achitare a ordinilor de încasare. Modalități de plată

Achitarea facturii de plată se efectuează până în ultima zi a lunii prin următoarele modalități:

 • filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
 • filialele băncilor: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca;
 • prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate;
 • prin terminalele de plată PayMaster

În cazul în care nu ați achitat ordinul de încasare în termenii stabiliți, este necesar să solicitați de la operatorul Centrului relații cu consumatorii al   SA ”Moldovagaz” aplicarea ștampilei pentru a efectua ulterior plățile la filialele băncilor nominalizate.

Deconectarea/Reconectarea

Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul sistemului de distribuţie va  deconecta de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului casnic în cazul:

 • neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic;    
 • încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul casnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul casnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii pentru consumul recalculat de gaze naturale;
 • consumului fără evidenţă a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului casnic;
 • expirării termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul casnic nu solicită prelungirea lui;
 • în cazul în care a fost schimbată destinaţia spaţiului locativ şi consumatorul casnic refuză să încheie contract de furnizare a gazelor naturale ca consumator noncasnic, în termen de 15 zile calendaristice.
 • în cazul înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică Obiectelor Industriale Periculoase, conform procedurii şi condiţiilor stabilite prin lege; 
 • în situaţia în care consumatorul casnic nu permite accesul personalului operatorului reţelei de distribuţie la locul de consum pentru montarea, pentru demontarea, pentru controlul, pentru înlocuirea sau pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau pentru înlocuirea utilajului operatorului reţelei de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului casnic;
 • în cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale;
 • dacă sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.

Consumatorul final va solicita reconectarea utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor ce au dus la motivul deconectării, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz” și achitarea taxei de reconectare.

Partajează Share Tweet Plus