Adunarea generală a acţionarilor SA

Adunarea generală a acţionarilor SA «Moldovagaz»

Pe 28 mai, curent, în municipiul Chişinău, a avut loc adunarea generală a acţionarilor SA „Moldovagaz”. În cadrul adunării au participat acţionarii, ce deţin mai mult de 99 la sută din numărul total de acţiuni, inclusiv reprezentanţii acţionarilor de bază – SAD „Gazprom” şi al Guvernului Republicii Moldova.

Adunarea Generală a acţionarilor a examinat raportul financiar al Societăţii, a aprobat rapoartele Consiliului de Administraţie şi a Consiliului de Observatori, a primit şi alte hotărîri vizînd problemele de atribuţie exclusivă.

La Adunare au fost remarcaţi indicii pozitivi ai activităţii SA „Moldovagaz”: aprovizionarea sigură a livrărilor de gaze naturale consumatorilor, îmbunătăţirea situaţiei financiare, majorarea esenţială a investiţiilor în dezvoltarea reţelelor de gaze.

Potrivit raportului Societăţii, în anul 2008 s-au majorat esenţial activele şi capitalul social, datorită reevaluării activelor materiale pe termen lung şi obţinerii profitului net. Valoarea capitalului social s-a majorat în anul 2008 cu 3.813 mil.lei şi la finele anului de gestiune a constituit 4.662 mil.lei.

Capitalul statutar al SA „Moldovagaz” în anul 2008 nu s-a schimbat şi constituie 1.333 mil.lei. SAD „Gazprom” deţine 50% din acţiunile întreprinderii, Republica Moldova – 35,33% şi administraţia Transnistriei – 13,44%.

Volumul total de livrãri în anul 2008 s-a majorat, faþã de anul 2007, cu 3,5% ºi a constituit 7 mlrd. 798 mil.lei. În acelaºi timp, volumul de gaze, livrat în Republica Moldova (fãrã regiunea transnistreanã), în anul 2008 s-a redus, faþã de anul 2007, cu 6% ºi a constituit 1 mlrd. 227 mil. m3. Creºterea vânzãrilor pe fundalul diminuãrii livrãrilor de gaze se explicã prin majorarea preþurilor de achiziþie a gazelor procurate de la SAD „Gazprom” cu 49% ºi anume: de la 191 dolari SUA pentru 1000 m3, în primul trimestru I al anului 2008, pânã la 284 dolari pentru 1000 m3, în trimestrul IV al anului 2008.

Volumul de gaze tranzitate pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2008 a alcătuit 23,4 mlrd.m3, micşorîndu-se cu 5% faţă de anul 2007.

SA „Moldovagaz” a achitat integral SAD „Gazprom” valoarea gazelor naturale livrate Republicii Moldova (fără regiunea transnistreană) în anul trecut.

SA „Moldovagaz” a obţinut în anul 2008 un profit net în valoare de 387,4 mil.lei. Cea mai mare parte a acestui profit este un venit financiar, rezultat din aprecierea leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi formărea diferenţei de curs pozitive, apărută la reevaluarea datoriilor acumulate în anii trecuţi de către SA „Moldovagaz” faţă de creditorii externi.

Conform hotărîrii Adunării Generale a acţionarilor, profitul net al SA „Moldovagaz” pentru anul 2008 se repartizează pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.

De asemenea, Adunarea Generală a acţionarilor a ales membrii Consiliului de Observatori pentru anul viitor în componenţa a 6 persoane: 4 reprezentanţi din partea SAD „Gazprom” şi 2 reprezentanţi – din partea Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova.

Partajează Share Tweet