Adunarea generală a acționarilor

Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 14 din 12 aprilie 2024 anunță acționarii Societății despre convocarea Adunării generale anuale a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

Adunarea va avea loc la 29 mai 2024, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, 64.

Înregistrarea acționarilor și/sau a reprezentanților acestora pentru participarea la Adunare se va efectua la 29 mai 2024 pe adresa indicată, de la ora 08.00 până la ora 9.45.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunare cu numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării a fost întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform datelor la situația din 15 aprilie 2024.

Raportul privind proporțiile și prețurile medii ale operațiunilor de decontare extra-bursiere cu valori mobiliare.

Acţionarii urmează să prezinte documentul, care să le confirme identitatea, iar reprezentanţii acestora, suplimentar, la actul de identitate urmează să prezinte procura întocmită în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele referitoare la chestiunile incluse pe ordinea de zi a Adunării și cu:

în regim on-line accesând link-urile indicate mai sus, iar începând cu data de 20 mai 2024 pe adresa: mun. Chișinău,
str. Alexandr Puşkin, 64., SA „Moldovagaz”, biroul 901, în zilele lucrătoare - de la ora 08.00 pînă la ora 17.00, precum şi în ziua, în care va avea loc Adunarea - la locul desfăşurării acesteia.

Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 578-784, (022) 262-335.

Arhiva actelor din ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor din 2023

Partajează Share Tweet