Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor SA „Moldovagaz” (în continuare – Adunarea)
va avea loc la 28 iulie 2023, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, 64.

Ordinea de zi a Adunării aprobată prin Hotărârea Consiliului de Observatori № 3 din 22 iunie 2023 conține următoarele chestiuni:

Înregistrarea acționarilor pentru participarea la Adunare se va efectua la 28 iulie 2023 pe adresa indicată, de la ora 08.00 până la ora 9.45.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare cu numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării a fost întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform datelor la situația din 22 iunie 2023.

Acționarii urmează să prezinte documentul, care să le confirme identitatea, iar reprezentanții acestora, suplimentar, la actul de identitate urmează să prezinte procura întocmită în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele referitoare la chestiunile incluse pe ordinea de zi a Adunării și cu:

în regim on-line accesând link-urile indicate mai sus, iar începând cu data de 18 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 64., SA „Moldovagaz”, biroul 901, în zilele lucrătoare – de la ora 08.00 până la ora 17.00, precum şi în ziua, în care va avea loc Adunarea – la locul desfășurării acesteia.

Informații suplimentare la numerele de telefon: (022) 578-784, (022) 262-335.

Partajează Share Tweet