Anunțuri

Modificarea numărului Call Centru

În scopul îmbunătățirii și optimizării calității deservirii consumatorilor săi SA „Moldovagaz” din 01 ianuarie 2019 toți consumatorii pot apela 14801, numărul unic format din 5 cifre la care pot obține informații complete, pot...

Factura online

SA „Moldovagaz” a creat serviciul nou - Factura online. Toţi consumatorii casnici (persoanele fizice) pot beneficia de serviciul nou de recepţionare lunară prin email a copiei facturii de plată pentru gazele naturale.Serviciul nou vine să...

Centrul relații cu consumatorii SA „Moldovagaz”

În scopul îmbunătățirii prestării serviciilor, SA „Moldovagaz” a deschis Centrul relații cu consumatorii pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 38, et.1.Centrul relații cu consumatorii „Moldovagaz” deservește consumatorii...