Achiziții

Achiziții ce țin de activitatea furnizării gazelor naturale

Rezultatele licitației "Achiziționarea serviciilor de asigurare a automobilelor pentru anul 2024"

Achiziționarea serviciilor de reparare și de întreținere a automobilelor pentru anul 2024

Caiet de sarcini pentru "Achiziționarea serviciilor de reparație a automobilelor pentru anul 2024"

Caiet de sarcini pentru "Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a automobilelor pentru anul 2024"

Achiziționarea serviciilor de asigurare a automobilelor pentru anul 2024

Caiet de sarcini la licitația "Achiziționarea serviciilor de asigurare a automobilelor pentru anul 2024"

Achiziționarea rechizitelor de birou pentru anul 2024

Caiet de sarcini pentru licitația "Achiziționarea rechizitelor de birou pentru anul 2024"

Rezultatele licitației "Achiziționarea serviciilor de analiza riscurilor a proceselor în sistemele și infrastructura informațională IT"

"Achiziționarea serviciilor de transmitere a SMS-lor pentru debitori"

Caiet de sarcini la licitația "Achiziționarea serviciilor de transmitere a SMS-lor pentru debitori"

Declarație de eligibilitate (Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică)

Rezultatele licitației "Achiziționarea serviciilor de reparații pentru echipamente server și computere personale"

Rezultatele licitației "Achiziționarea serviciilor de suport tehnic al licențelor pentru software și hardware Hewlett Packard Enterprise"

"Achiziționarea serviciilor de analiza riscurilor a proceselor în sistemele și infrastructura informațională IT"

Caiet de sarcini la licitația "Achiziționarea serviciilor de analiza riscurilor a proceselor în sistemele și infrastructura informațională IT"

Dare de seamă pentru licitația "Achiziționarea mijloacelor de transport" (Mtender)

Planul de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor S.A. "Moldovagaz" pe anul 2024

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale pentru anul 2023

Regulamentul cu privire la încheierea contractelor în cadrul S.A. "Moldovagaz"

HOTĂRÂRE Nr. HG339/2017 din 26.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV)

Legea RM nr. 74  din  21.05.2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale

NORMELE METODOLOGICE privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/ acordurilor‑cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

HOTĂRÂRE Nr. HG870/2022 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică

Regulamentul achiziții de bunuri, lucrări și servicii SA "Moldovagaz"

Planul de investiţii al SA ”Moldovagaz” pentru anul 2023, aprobat de ANRE

Planul de investiţii al SA ”Moldovagaz” pentru anul 2024, aprobat de ANRE

 

 

Achiziții ce țin de activitatea distribuției gazelor naturale

 

 

Achiziții ce țin de activitatea transportării gazelor naturale

SRL "Moldovatransgaz"

 

Partajează Share Tweet