Linia fierbinte

Rugăm să studiați atent informația despre modalitatea de transmitere a mesajelor în forma electronică pe adresa "Liniei fierbinți".

  • "Linia fierbinte" a SA "Moldovagaz" oferă posibilitatea de a Vă adresa către conducere cu informații vizând actele de corupție comise de către colaboratorii companiei.
  • Adresările în forma electronică vor fi examinate în cazul în care vor fi redate fapte concrete, cu indicarea persoanelor implicate și a cerințelor înaintate de ei pentru serviciile oferite.
  • La prezentarea și examinarea informațiilor electronice se garantează confidențialitatea datelor personale și a informației prezentate.
  • Organul care va examina adresările este în drept să verifice veridicitatea informației, precum și să solicite informații suplimentare.
  • Răspunsul va fi transmis Dvs. pe adresa electronică indicată în adresare, îndată după finisarea examinării problemei în cauză.
  • În cazul în care solicitați anonimatul, informația prezentată de Dvs. va fi examinată fără divulgarea rezultatelor controlului efectuat.

Confidențialitate garantată