Legislație

Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova

Hotărârile Guvernului Republici Moldova

Hotărârile Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)

Hotărâre privind impunerea obligaţiei de serviciu public de furnizare de ultimă opţiune a gazelor naturale Nr. 272/2018 din 28.09.2018 Hotărâre privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale Nr. 88/2018 din 16.03.2018 Hotărîre privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE nr.154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale Nr. 180/2015 din 03.09.2015 Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale Nr. 678 din 22.08.2014
Modificat, ultima modificare 21.11.2014
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali Nr. 676 din 22.08.2014 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale Nr. 416 din 09.06.2011
Modificat, ultima modificare 11.11.2011
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale Nr. 415 din 25.05.2011
Modificat, ultima modificare 22.08.2014
Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie Nr. 398 din 31.12.2010 Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz” Nr. 397 din 30.12.2010 Hotărîre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale Nr. 385 din 12.08.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale Nr. 324 din 27.02.2009 Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale Nr. 316 din 24.12.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de gaze naturale Nr. 294 din 15.07.2008 Hotărîre cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale Nr. 293 din 08.07.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze naturale Nr. 192 din 22.09.2005 Hotărîre cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici Nr. 171 din 04.01.2005