Acte normative care reglementează activitatea furnizării gazelor naturale

Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova

Hotărârile Guvernului Republici Moldova

Hotărârile Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)

Hotărâre privind impunerea obligaţiei de serviciu public de furnizare de ultimă opţiune a gazelor naturale Nr. 272/2018 din 28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public Nr. 396/2020 din 28.10.2020 Hotărîre privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE nr.154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale Nr. 180/2015 din 03.09.2015 Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale Nr. 678 din 22.08.2014
Modificat, ultima modificare 21.11.2014
Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz” Nr. 397 din 30.12.2010 Hotărâre cu privire la stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe Nr. 670 din 12.08.2014 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale Nr. 113/2019 din 19.04.2019 Hotărârea cu privire la aprobarea Regulilor Pieței de gaze naturale Nr. 534/2019 din 27.12.2019 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.pdf Nr. 422/2019 din 22.11.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurade schimbare a furnizorului de gaze naturale Nr. 363/2020 din 25.09.2020

Alte hotărâri

Acte normative care reglementează activitatea distribuirii gazelor naturale

Consultarea acestor acte pot fi efectuate la adresa: https://www.chisinaugaz.md/ro/page/laws

 

Acte normative care reglementează activitatea transportării gazelor naturale

Consultarea acestor acte pot fi efectuate la adresa: https://moldovatransgaz.md/ro/transparency/legislation/laws