Legislație

Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova

Hotărârile Guvernului Republici Moldova

Hotărârile Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)

Tarifele la gazele naturale Nr. 19 din 26.01.2016 Hotărîre privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE nr.154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale Nr. 180 din 03.09.2015 Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglamentate la gazele naturale Nr. 678 din 22.08.2014 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale Nr. 416 din 09.06.2011 Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale Nr. 415 din 25.05.2011 Metodologia de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie Nr. 398 din 31.12.2010 Costurile de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse „Moldovagaz” Nr. 397 din 30.12.2010 Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale Nr. 385 din 12.08.2010 Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale Nr. 324 din 27.02.2009 Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale Nr. 316 din 24.12.2008 Aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de gaze naturale Nr. 294 din 15.07.2008 Instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale Nr. 293 din 08.07.2008 Regulile Pieţei de gaze naturale Nr. 192 din 22.09.2005 Procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici Nr. 171 din 04.01.2005