Acte normative care reglementează activitatea furnizării gazelor naturale

Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova

Hotărârile Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică (ANRE)

Alte hotărâri

Acte normative care reglementează activitatea distribuirii gazelor naturale

Consultarea acestor acte pot fi efectuate la adresa: https://www.chisinaugaz.md/ro/page/laws

 

Acte normative care reglementează activitatea transportării gazelor naturale

Consultarea acestor acte pot fi efectuate la adresa: https://moldovatransgaz.md/ro/transparency/legislation/law