Cerere de reconectare

Acum, consumatorii casnici (persoane fizice), care din diverse motive au fost debranșați de la rețeaua de gaze naturale și care doresc să se reconecteze la rețea, pot transmite solicitarea prin completarea formularului de mai jos.

Conform pct. 92 din Regulament, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare.