Consumatorii casnici

Consumator casnic este persoană fizică care procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri  comerciale, pentru desfăşurarea  activităţii de întreprinzător sau profesionale.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul sistemului de distribuție și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.88/2018 din 16.03.2018 și alte acte normative.

Încheierea contractelor

Furnizarea gazelor naturale către consumatorii din mun. Chișinău se efectuează numai în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și consumatorul final, în conformitate cu art.87 pct.1 din ”Legea cu privire la gazele naturale” nr.108 din 27.05.2016 și pct.5 din ”Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011.

Prin urmare, în cazurile:

 • racordării inițiale la rețeaua de distribuție;
 • conectării sau instalarea aparatelor noi de utilizare gaze și/sau a echipamentului de măsurare gaze naturale;
 • trecerii consumatorului la evidența secției relații cu persoane fizice obținând statut de consumator casnic;
 • reluării furnizării gazelor naturale către instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final;
 • schimbării proprietarului bunului imobil care constituie obiectul locului de consum

solicitantul trebuie să prezinte la sediul SA ”Moldovagaz” (str. Pușkin 64, Centrul relații cu consumatorii mun. Chișinău) următoarele documente:

 1. cererea, formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum;
 4. proprietarii noi, prezintă certificatul care confirmă studierea la cursurile de instruire privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea (mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93, orele: 0900, 1000, 1200, 1500);
 5. actul de verificare a locului de consum întocmit de către personalul operatorului de sistemului de distribuție. Perfectarea acestuia îl puteți solicita la numărul de telefon 14 801 (Call Centru SRL ”Chișinău-gaz”) sau prin depunerea unei cereri în ghișeul unic (str. Albișoara, 38).

Informații suplimentare privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici, apelaţi:

 • sectorul Botanica / telefon: (022) 578-192
 • sectorul Buiucani / telefon: (022) 262-349
 • sectorul Centru / telefon: (022) 578-193
 • sectorul Ciocana / telefon: (022) 578-155
 • sectorul Rîşcani și Cricova /telefon: (022) 578-049

Facturarea, termene și modalități de plată

În scopul facturării gazelor naturale, lunar, de către personalul operatorului sistemului de distribuție sunt citiți indicii echipamentului de măsurare. Plata gazelor naturale consumate se efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor și expediate/înmânate consumatorului final prin poștă sau prin alte metode, conform tarifelor în vigoare. 

Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 88/2018  din  16.03.2018 tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018:

 • volumul lunar de pînă la 30 m.c. – 4705 lei pentru 1000 m.c. (fără TVA 8%);
 • volumul lunar depășește 30 m.c. - 4895 lei pentru 1000 m.c. (fără TVA 8%).

Termenele și modalități de achitare a facturilor. 

Achitarea facturii de plată se efectuează până în ultima zi a lunii prin următoarele modalități:

 • filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
 • filialele băncilor: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca;
 • prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate;
 • prin terminalele de plată RunPay și Paynet.

În cazul în care factura nu a fost achitată în termenii stabiliți, este necesară prezentarea la Centrul relații cu consumatorii, emiterea copiei de pe factură, aplicarea ștampilei și ulterior achitarea facturii la filialele băncilor nominalizate.

Deconectarea/Reconectarea

Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul sistemului de distribuţie va opera deconectarea de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului casnic în cazul:

 • neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic;
 • încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul casnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul casnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii pentru consumul recalculat de gaze naturale;
 • consumului fără evidenţă a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului casnic;
 • expirării termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul casnic nu solicită prelungirea lui;
 • în cazul în care a fost schimbată destinaţia spaţiului locativ şi consumatorul casnic refuză să încheie contract de furnizare a gazelor naturale ca consumator noncasnic, în termen de 15 zile calendaristice.

Consumatorul final va solicita reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de distribuție la sediul furnizorului (str. Pușkin 64) doar după înlăturarea motivelor care au dus la motivul deconectării, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz” și achitarea taxei de reconectare.

Operatorul sistemului de distribuţie va deconecta de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului casnic în cazul:

 • în cazul înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică Obiectelor Industriale Periculoase, conform procedurii şi condiţiilor stabilite prin lege;
 • în situaţia în care consumatorul casnic nu permite accesul personalului operatorului reţelei de distribuţie la locul de consum pentru montarea, pentru demontarea, pentru controlul, pentru înlocuirea sau pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau pentru înlocuirea utilajului operatorului reţelei de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului casnic;
 • în cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale;
 • dacă sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.

Reconectarea la rețeaua de distribuție, în cazurile menționate se va solicita la la sediul Operatorului sistemului de distribuție (str. Albișoara 38) după înlăturarea motivelor care au dus la motivul deconectării, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz” și achitarea taxei de reconectare.

Partajează Share Tweet Plus