Consumatorii noncasnici

SA ”Moldovagaz” furnizează gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova în baza licenței de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate nr.AA 064736 din 19.08.2011.

Consumator noncasnic este persoană fizică sau persoană juridică, care procură și consumă gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesităţi casnice.

Contractare

Contractul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor noncasnici se perfectează la prezentarea setului complet de acte solicitate, conform listei. Pachetul de documente urmează să fie prezentat la ghișeul centrelor relații cu consumatorii.

Actele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor noncasnici:

 1. Cerere către Furnizor, privind încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale — model cerere
 2. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copiile certificatelor de atribuire a codurilor: fiscal şi TVA.
 3. Actele care confirma dreptul de semnare a contractului şi anume:
  • Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
  • Copia buletinului de identitate al directorului întreprinderii;
  • *În cazul semnării contractului de furnizare a gazelor natule de o persoană împuternicită este necesar de anexat procura autentificată la notar şi copia buletinului de identitate a persoanei împuternicite.
 4. Actele de proprietate:
  • extrasul din registrul bunurilor imobile (BIT), extrasul este valabil 2 luni de la data eliberării;
  • pentru arendaşi:
   • copia contractului de arenda (înregistrat la oficiul cadastral teritorial dacă termenul de arendă este de 3 ani şi mai mult);
   • extrasul din registrul bunurilor imobile (BIT) a proprietarului;
   • scrisoare de garanţie de la proprietarul imobilului — model scrisoare
    Se anexează:
   • copia buletinului de identitate;
   • copia contractului de arendă (înregistrat la oficiul cadastral teritorial dacă termenul de arendă este de 3 ani şi mai mult);
   • extrasul din registrul bunurilor imobile (BIT) a proprietarului;
   • scrisoare de garanţie de la proprietarul imobilului ( dacă proprietarul imobilului este persoană fizică se autentificată la notar).
   • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 5. Fișa tehnică de la “Chişinău-Gaz” SRL, Tel. 022-578-060, 022-578-104. (pentru aceasta accesați> site-ul Chișinău-gaz) 

Deconectarea

Conform pct. 82 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor natural nr.415 din 25.05.2011 (în continuare – Regulament),

Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de reţea va deconecta instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:

 • în cazul neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.75 lit.e) din Regulament;
 • în cazul comercializării gazelor naturale;
 • în cazul încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul noncasnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul noncasnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii pentru consumul recalculat de gaze naturale, prezentată consumatorului noncasnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.75 lit.e) din Regulament;
 • cînd s-a constatat documentar consum fără evidenţă a gazelor naturale, pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate, a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului noncasnic;
 • la expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui.

Conform pct. 83 din Regulament, deconectarea de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul orelor de lucru ale consumatorului noncasnic respectiv, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale.

În situaţiile prevăzute la pct.82, lit.b) şi lit.g) din Regulament furnizorul îl informează pe consumatorul noncasnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.

Reconectarea

Conform pct.92 din Regulament, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare. 

Partajează Share Tweet Plus