Tarife în vigoare

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

 H O T Ă R Â R E 
Nr. 312 din 07.06.2023

privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public

Monitorul Oficial nr. 186-189/533 din 08.06.2023

* * *

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. d), art. 9 lit. (7) și art. 98 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355 din 13.08.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 249-253, art. 1214), ţinând cont de prevederile pct.5 din Decizia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.72 din 31.05.2023 şi având la bază cererea S.A. „Moldovagaz” nr. 01/3-1893 din 2 iunie 2023, în scopul asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale și aplicării unei politici tarifare care să asigure că preţurile reglementate acoperă pe deplin costurile minime şi strict necesare ale întreprinderii de gaze naturale în legătură cu desfăşurarea activității reglementate pe piaţa gazelor naturale, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public, conform anexei la prezenta Hotărâre.
  2. Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 736 din 23 septembrie 2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 298-304, art.1100 din 30.09.2022), se abrogă.
  3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Veaceslav UNTILA, director general
Eugen CARPOV, director
Violina ȘPAC, Director
Alexei TARAN, director

 
Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 312 din 07.06.2023

Prețurile reglementate la gazele naturale


Denumirea

Preț fără TVA,
lei/1000m3
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”:  
- în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale 13 348
- în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale 13 514
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune 13 666
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune 14 381
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune 16 730

Notă: Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.

Partajează Share Tweet