Tarife în vigoare

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

 H O T Ă R Â R E 
Nr. 92 din 21.02.2024

privind aprobarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligaţiei de serviciu public anumitor categorii de consumatori finali şi pentru furnizarea de ultimă opţiune

Monitorul Oficial nr. 79-82/173 din 23.02.2024

* * *

În temeiul art.7 alin.(2) lit.d), art.9 alin.(7) şi art.98 alin.(2) lit.d) din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, art.V alin.(3) din Legea nr.429 din 28.12.2023 pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.355/2021, având la bază cererea S.A. „Moldovagaz” nr.01/3-265 din 26 ianuarie 2024, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale şi aplicării unei politici tarifare care să asigure că preţurile reglementate acoperă pe deplin costurile minime şi strict necesare ale întreprinderii de gaze naturale în legătură cu desfăşurarea activităţii reglementate pe piaţa gazelor naturale, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligaţiei de serviciu public, conform pct.1 din anexa la prezenta Hotărâre.
  2. Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligaţiei de serviciu public de ultimă opţiune, conform pct.2 din anexa la prezenta Hotărâre.
  3. Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.312 din 7 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.186-189, art.553 din 08.06.2023) se abrogă.
  4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la data publicării.

Veaceslav UNTILA, director general
Eugen CARPOV, director
Alexei TARAN, director
Alexandru URSU, director

 
Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 92 din 21.02.2024

Prețurile reglementate la gazele naturale


Denumirea

Preț fără TVA,
lei/1000m3
1. Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligaţiei de serviciu public:  
- în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale 8 930
- în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale 9 019
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune 9 129
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune 10 076
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune 13 398

Notă: Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.

2. Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligaţiei de serviciu public de ultimă opţiune:  
- în punctele de intrare în reţelele de transport al gazelor naturale 10 716
- în punctele de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale 10 823
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de înaltă presiune 10 955
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de medie presiune 12 091
- în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune 16 078
Partajează Share Tweet