Întrebări frecvente

deschide toate

Vă invităm să luați act de cunoștință de lista întrebărilor frecvente. Pentru comoditatea Dvs. întrebările au fost grupate pe categorii. Nu ați găsit răspuns la întrebarea Dvs.? Puteți să ne întrebați AICI

Cum procedez în cazul pierderii sau nerecepționării facturii de plată a gazelor naturale?

Consumatorii finali care nu au recepționat sau au pierdut factura de plată a gazelor naturale se pot adresa în Centrul relații cu consumatorii mun. Chișinău (str. A. Pușkin 64, mun. Chișinău) sau în Centrul relații cu consumatorii teritorial, în dependență de amplasarea locului de consum.

Pentru asemenea situații, SA „Moldovagaz” a creat serviciul gratuit „Factura online” care permite consumatorilor recepționarea facturilor de plată a gazelor naturale la adresele de e-mail ale acestora și efectuarea plăților prin filialele Î.S.”Poşta Moldovei”; băncile Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank; prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate; prin terminalele de plată RunPay, Paynet și Qiwi.

Unde transmit indicii echipamentului de măsurare?

    Consumatorii casnici pot transmite indicii echipamentului de măsurare:

 • în factura de plată în momentul efectuării plății contravalorii gazelor naturale;
 • pe pagina web moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
 • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.
Care sunt tarifele reglementate la gazele naturale?

Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale, fără TVA, se aprobă de către Consiliul de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

În conformitate cu prevederile art.96 din Codul Fiscal al RM (nr.1163-XIII din 24.04.1997), începând cu 01.01.2013, cota TVA la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

Care este instituția care reglementează activitatea SA ”Moldovagaz”?

Activitatea SA ”Moldovagaz” este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (str. A. Puskin 52/A, mun. Chișinău).

Cum obțin infomație aferent furnizării gazelor naturale?

Consumatorii finali apelează numărul unic „1304”, de pe telefon fix sau mobil, de luni până vineri, de la 08:00-17:00, unde primește consultații privind: tarife și prețuri reglementate la gazele naturale; (re)încheierea, suspendarea și rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale; (re)conectarea și deconectarea instalației de gaze naturale; factura de plată a gazelor naturale și modalitățile/termene de achitare; datoria pentru gaze naturale consumate, etc.  

Apelurile efectuate la numărul unic „1304” sunt taxate în conformitate cu normele în vigoare. Pentru informații suplimentare, Vă adresați la Operatorul dvs. de telefonie.

Unde te poţi adresa aferent întrebărilor, ce ţin de furnizarea gazelor naturale?

SA „Moldovagaz” dispune de Centre relații cu consumatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova întru deservirea operativă și calitativă a subiectelor aferent furnizării gazelor naturale, conform programului de lucru prestabilit.

Cum poate fi achitată factura de plată a gazelor naturale?

Factura de plată a gazelor naturale se efectuează prin:

 • filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
 • băncile Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank; prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate;
 • prin terminalele de plată RunPay, Paynet și Qiwi.
Cum poţi achita factura pentru consumul de gaze naturale, aflîndu-te peste hotarele ţării?

Achitarea din străinătate a facturii de plată a gazele naturale se efectuează:
1. cu cardul bancar național, accesând paginile web ale băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca-Otp Group.
2. în lipsa unui card bancar național, accesând portofelul electronic RunPayPaynet și Qiwi

Care sunt condițiile încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici?

consumator casnic

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul/potențial consumator casnic prezintă obligatoriu actele prevăzute în pct.10 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019:

 • Cererea;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
 • Copia procesului-verbal de recepţie în exploatare a instalaţiei de gaze naturale (după caz).

 În cazul în care solicitantul deține imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, în temeiul pct. 15 din Regulament, Furnizorul încheie contract de furnizare a gazelor naturale pe o durată limitată de timp, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalculul conform indiciilor echipamentului de măsurare.

consumator noncasnic

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul/potențial consumator noncasnic prezintă obligatoriu actele prevăzute în pct.11 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019:

 • Cererea;
 • Copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenţia Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;
 • Copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;
 • Volumele şi perioadele de furnizare a gazelor naturale;
 • Copia procesului-verbal de recepţie a instalaţiei de gaze naturale (după caz).
Care este procedura de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici?

În temeiul pct.42 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019:

 • Consumatorul depune cererea de reziliere a contractului de furnizare gazelor naturale (în continuare - Contract) cu cel puțin 7 zile calendaristice până la data rezilierii Contractului, cu excepția cazurilor când Contractul prevede altceva;
 • Furnizorul reziliază Contractul după achitarea integrală, de către consumatorul final, a plăților pentru gazele naturale consumate;
 • Sistarea furnizării gazelor naturale la data solicitată pentru rezilierea Contractului.
Care este procedura de reconectare a locului de consum la rețeaua de distribuție a gazelor naturale?

În conformitate cu prevederile pct.117-119 din Regulament, consumatorul final solicită furnizorului reconectarea instalației de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalației sale de gaze naturale, existența contractului de furnizare a gazelor naturale cu Furnizorul, achitând Operatorului de sistem tariful de reconectare.

Cine achită verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici?

consumator casnic

Cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii casnici sunt suportate de către Operatorul de sistem - SRL "Chisinau-gaz", care efectuează aceste lucrări.

consumator noncasnic

Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici sunt suportate de către aceştia.

Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare gaze naturale în scopul verificării metrologice?

Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat cu echipament de măsurare gaze naturale.  Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul sistemului de distribuție este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificare metrologică periodică nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Cum obține consumatorul noncasnic actul de verificare privind decontările reciproce?

În cazul în care consumatorul noncasnic are nevoie de actul de verificare privind decontările reciproce poate apela pentru mun. Chișinău  022 578 137 și 022 578 112, iar pentru cei care dețin locul de consum în alte localități, formează 022 578 891.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Citirea indiciilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale, este efectuată lunar, de către personalul operatorului de sistem în prezenţa consumatorului final /reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

De asemenea, consumatorii casnici pot transmite indicii echipamentului de măsurare:

 • în factura de plată în momentul efectuării plății contravalorii gazelor naturale;
 • pe pagina web www.moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
 • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indiciilor, operatorul sistemului de distribuție este în drept să determine volumul estimativ al consumului de gaze naturale pentru o perioadă ce nu depăşeşte 3 luni, dacă consumatorul achită contravaloarea consumului estimativ expus spre plată, pînă la depistarea erorilor de facturare. Totodată, furnizorul şi operatorul de sistem sunt obligaţi să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare.

Cum procedăm în cazul dezacordului cu suma și volumul de gaze naturale reflectate în factura de plată a gazelor naturale?

În cazul în care consumatorul final depistează că a fost emisă o factură de plată eronată în defavoarea sa, sau dacă această eroare este depistată de către furnizor, ultimul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului final, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.

Astfel, întru revizuirea calcului consumului de gaze naturale, consumatorul final depune o solicitare în adresa Furnizorului. Recalculul va fi reflectat în factura emisă de Furnizor pentru următoarea lună de consum.

În caz de dezacord, acțiunile Furnizorului pot fi contestate în condițiile și termenii prevăzute de legislația de vigoare.

Care sunt condițiile încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici?

consumator casnic

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul/potențial consumator casnic prezintă obligatoriu actele prevăzute în pct.10 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019:

 • Cererea;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
 • Copia procesului-verbal de recepţie în exploatare a instalaţiei de gaze naturale (după caz).

 În cazul în care solicitantul deține imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, în temeiul pct. 15 din Regulament, Furnizorul încheie contract de furnizare a gazelor naturale pe o durată limitată de timp, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalculul conform indiciilor echipamentului de măsurare.

consumator noncasnic

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul/potențial consumator noncasnic prezintă obligatoriu actele prevăzute în pct.11 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019:

 • Cererea;
 • Copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenţia Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;
 • Copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;
 • Volumele şi perioadele de furnizare a gazelor naturale;
 • Copia procesului-verbal de recepţie a instalaţiei de gaze naturale (după caz).
Care este procedura de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici?

În temeiul pct.42 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019:

 • Consumatorul depune cererea de reziliere a contractului de furnizare gazelor naturale (în continuare - Contract) cu cel puțin 7 zile calendaristice până la data rezilierii Contractului, cu excepția cazurilor când Contractul prevede altceva;
 • Furnizorul reziliază Contractul după achitarea integrală, de către consumatorul final, a plăților pentru gazele naturale consumate;
 • Sistarea furnizării gazelor naturale la data solicitată pentru rezilierea Contractului.
Cum procedez în cazul pierderii sau nerecepționării facturii de plată a gazelor naturale?

Consumatorii finali care nu au recepționat sau au pierdut factura de plată a gazelor naturale se pot adresa în Centrul relații cu consumatorii mun. Chișinău (str. A. Pușkin 64, mun. Chișinău) sau în Centrul relații cu consumatorii teritorial, în dependență de amplasarea locului de consum.

Pentru asemenea situații, SA „Moldovagaz” a creat serviciul gratuit „Factura online” care permite consumatorilor recepționarea facturilor de plată a gazelor naturale la adresele de e-mail ale acestora și efectuarea plăților prin filialele Î.S.”Poşta Moldovei”; băncile Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank; prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate; prin terminalele de plată RunPay, Paynet și Qiwi.

Unde transmit indicii echipamentului de măsurare?

    Consumatorii casnici pot transmite indicii echipamentului de măsurare:

 • în factura de plată în momentul efectuării plății contravalorii gazelor naturale;
 • pe pagina web moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
 • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.
Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

În conformitate cu prevederile art.96 din Codul Fiscal al RM (nr.1163-XIII din 24.04.1997), începând cu 01.01.2013, cota TVA la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

Cum poate fi achitată factura de plată a gazelor naturale?

Factura de plată a gazelor naturale se efectuează prin:

 • filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
 • băncile Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank; prin internet, accesând paginile web ale băncilor menționate;
 • prin terminalele de plată RunPay, Paynet și Qiwi.
Cum poţi achita factura pentru consumul de gaze naturale, aflîndu-te peste hotarele ţării?

Achitarea din străinătate a facturii de plată a gazele naturale se efectuează:
1. cu cardul bancar național, accesând paginile web ale băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca-Otp Group.
2. în lipsa unui card bancar național, accesând portofelul electronic RunPayPaynet și Qiwi

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Citirea indiciilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale, este efectuată lunar, de către personalul operatorului de sistem în prezenţa consumatorului final /reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

De asemenea, consumatorii casnici pot transmite indicii echipamentului de măsurare:

 • în factura de plată în momentul efectuării plății contravalorii gazelor naturale;
 • pe pagina web www.moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
 • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indiciilor, operatorul sistemului de distribuție este în drept să determine volumul estimativ al consumului de gaze naturale pentru o perioadă ce nu depăşeşte 3 luni, dacă consumatorul achită contravaloarea consumului estimativ expus spre plată, pînă la depistarea erorilor de facturare. Totodată, furnizorul şi operatorul de sistem sunt obligaţi să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare.

Cum procedăm în cazul dezacordului cu suma și volumul de gaze naturale reflectate în factura de plată a gazelor naturale?

În cazul în care consumatorul final depistează că a fost emisă o factură de plată eronată în defavoarea sa, sau dacă această eroare este depistată de către furnizor, ultimul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului final, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.

Astfel, întru revizuirea calcului consumului de gaze naturale, consumatorul final depune o solicitare în adresa Furnizorului. Recalculul va fi reflectat în factura emisă de Furnizor pentru următoarea lună de consum.

În caz de dezacord, acțiunile Furnizorului pot fi contestate în condițiile și termenii prevăzute de legislația de vigoare.

Care este procedura de reconectare a locului de consum la rețeaua de distribuție a gazelor naturale?

În conformitate cu prevederile pct.117-119 din Regulament, consumatorul final solicită furnizorului reconectarea instalației de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalației sale de gaze naturale, existența contractului de furnizare a gazelor naturale cu Furnizorul, achitând Operatorului de sistem tariful de reconectare.

Unde transmit indicii echipamentului de măsurare?

    Consumatorii casnici pot transmite indicii echipamentului de măsurare:

 • în factura de plată în momentul efectuării plății contravalorii gazelor naturale;
 • pe pagina web moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
 • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.
Care este procedura de reconectare a locului de consum la rețeaua de distribuție a gazelor naturale?

În conformitate cu prevederile pct.117-119 din Regulament, consumatorul final solicită furnizorului reconectarea instalației de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalației sale de gaze naturale, existența contractului de furnizare a gazelor naturale cu Furnizorul, achitând Operatorului de sistem tariful de reconectare.

Cine achită verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici/noncasnici?

consumator casnic

Cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii casnici sunt suportate de către Operatorul de sistem - SRL "Chisinau-gaz", care efectuează aceste lucrări.

consumator noncasnic

Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici sunt suportate de către aceştia.

Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare gaze naturale în scopul verificării metrologice?

Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat cu echipament de măsurare gaze naturale.  Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul sistemului de distribuție este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificare metrologică periodică nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Citirea indiciilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale, este efectuată lunar, de către personalul operatorului de sistem în prezenţa consumatorului final /reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

De asemenea, consumatorii casnici pot transmite indicii echipamentului de măsurare:

 • în factura de plată în momentul efectuării plății contravalorii gazelor naturale;
 • pe pagina web www.moldovagaz.md este activat serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare;
 • prin intermediul serviciului on-line „cabinetul personal” al consumatorului.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indiciilor, operatorul sistemului de distribuție este în drept să determine volumul estimativ al consumului de gaze naturale pentru o perioadă ce nu depăşeşte 3 luni, dacă consumatorul achită contravaloarea consumului estimativ expus spre plată, pînă la depistarea erorilor de facturare. Totodată, furnizorul şi operatorul de sistem sunt obligaţi să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare.

Care sunt tarifele reglementate la gazele naturale?

Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale, fără TVA, se aprobă de către Consiliul de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

În conformitate cu prevederile art.96 din Codul Fiscal al RM (nr.1163-XIII din 24.04.1997), începând cu 01.01.2013, cota TVA la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

Care este instituția care reglementează activitatea SA ”Moldovagaz”?

Activitatea SA ”Moldovagaz” este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (str. A. Puskin 52/A, mun. Chișinău).

Cum obțin infomație aferent furnizării gazelor naturale?

Consumatorii finali apelează numărul unic „1304”, de pe telefon fix sau mobil, de luni până vineri, de la 08:00-17:00, unde primește consultații privind: tarife și prețuri reglementate la gazele naturale; (re)încheierea, suspendarea și rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale; (re)conectarea și deconectarea instalației de gaze naturale; factura de plată a gazelor naturale și modalitățile/termene de achitare; datoria pentru gaze naturale consumate, etc.  

Apelurile efectuate la numărul unic „1304” sunt taxate în conformitate cu normele în vigoare. Pentru informații suplimentare, Vă adresați la Operatorul dvs. de telefonie.

Unde te poţi adresa aferent întrebărilor, ce ţin de furnizarea gazelor naturale?

SA „Moldovagaz” dispune de Centre relații cu consumatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova întru deservirea operativă și calitativă a subiectelor aferent furnizării gazelor naturale, conform programului de lucru prestabilit.

Dacă nu ați găsiți răspuns la întrebarea Dvs., puteți să ne întrebați AICI