Întrebări frecvente

deschide toate

Vă invităm să luați act de cunoștință de lista întrebărilor frecvente. Pentru comoditatea Dvs. întrebările au fost grupate pe categorii. Nu ați găsit răspuns la întrebarea Dvs.? Puteți să ne întrebați AICI

Cum procez în cazul pierderii sau neprimirii facturii de plată pentru gazele naturale consumate?

Persoanele fizice, consumatori noncasnici care nu recepționat sau au pierdut factura pentru gazele naturale consumate se pot adresa la Centrul relații cu consumatorii de pe str. Pușkin, 64 pentru consumatorii din mun.Chișinău, iar cei din alte localități la adresa, accesați Centrul relații cu consumatorul.

SA ”Moldovagaz” a creat serviciul nou gratuit Factura online anume pentru aceste cazuri pentru ca să asigure consumatorilor, care nu au primit factura la adresa poştală și/sau au pierdut factura pentru gazele naturale consumate, achitarea ei prin intermediul oficiilor poștale, bancilor comerciale și filialelor acestora sau on-line prin Internet Banking, PayMaster și Paynet. Vă recomandăm să Va abonați la acest serviciu pentru a primi factura prin poșta electronică.
Deținătorii cardurilor bancare naționale pot achita factura de gaze naturale, chiar în lipsa ei, prin intermediul serviciului bancar internet banking.

Unde pot transmite indicii echipamentului de măsurare de gaze naturale ?

Accesați serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare – www.chisinaugaz.md și/sau sunați la numarul de telefon unic 14801.

 

Care sunt tarifele actuale la gazele naturale și data intrării în vigoare a acestora?

Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică aprobă tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale, fără de cota T.V.A.
Pentru a vizualiza tarifele în vigoare din 17.03.2018, accesați http://anre.md/ro/content/tarife-reglementate-de-furnizare sau http://www.moldovagaz.md/rom/consumatori/tarifele

Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

Codul fiscal RM stabilește cotele T.V.A.
Conform art.96 din Codul fiscal RM, începând cu data de 01.01.2013 a fost stabilită de cota T.V.A de 8%, la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

 

Care este instituția care reglementează activitatea SA ”Moldovagaz”?

Activitatea SA ”Moldovagaz” este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (mun. Chişinău, str. Columna, 90).

Unde pot telefona la SA „Moldovagaz” pentru a afla informația necesară?

Pentru a avea o comunicare eficientă cu consumatorii săi, SA „Moldovagaz” a deschis CALL-CENTRU.
Consumatorul apelează numărul unic 14801 de pe telefonul fix și mobil.
Consumatorul poate primi consultație telefonica la următoarele subiecte:
• Semnarea, modificarea, suspendarea și rezilierea contractului de furnizare de gaze naturale;
• Deconectarea și reconectare la rețeaua de gaze naturale;
• Facturare;
• Datorii;
• Modalități și termene de achitare;
• Tarife reglementate la gazele naturale.
Programul de lucru al Call Centrului este de LUNI până VINERI de la 08:00 până la 17:00.

Apelurile efectuate la 14801 sunt taxate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Pentru informatie aditionala adresati-va la Operatorul dvs. de telefonie.

Este gratuit apelul la Call Centru SA ”Moldovagaz”?

Apelurile efectuate la 14801 sunt taxate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Pentru informatie aditionala adresati-va la Operatorul dvs. de telefonie.

Unde mă pot adresa pentru a soluționa simultan mai multe subiecte privind furnizarea gazelor naturale?

În scopul îmbunătățirii prestării serviciilor, SA „Moldovagaz” a deschis Centrul relații cu consumatorii care se afla pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 64.
Centrul relații cu consumatorii „Moldovagaz” deservește consumatorii casnici (persoanele fizice), conform Programului de lucru:

LUNI - de la orele 08:00 până la 18:00,

MARȚI - de la orele 08:00 până la 18:00,

MIERCURI - de la orele 08:00 până la 20:00,

JOI - de la orele 08:00 până la 18:00,

VINERI - de la orele 08:00 până la 18:00,

SÎMBĂTĂ - de la orele 08:00 până la 13:00.

Unde și în care termeni pot achita factura pentru gazele naturale consumate?


1. Achitarea facturii pentru gazele naturale consumate se efectueaza:
a) la filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
b) la filialele băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca
c) accesând paginile web ale băncilor comerciale menționate;
d) accesând cabinetul personal RunPay și Paynet.
2. Achitarea facturii pentru gazele naturale consumate se efectuează până în ultima zi a lunii curente.

Cum achit din străinătate factura pentru gazele naturale consumate?

Achitarea din străinătate a facturii pentru gazele naturale consumate poate fi efectuată prin 2 modalități:
1. cu cardul bancar național, accesând paginile web ale băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca.
2. în lipsa unui card bancar național, accesând cabinetul personal RunPay și Paynet.
Va mulțumim pentru că ați ales serviciile SA ”Moldovagaz”.

Care sunt condițiile încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale potențialul consumator casnic va prezenta la sediul SA ”Moldovagaz” (str. Pușkin, 64) următoarele documente:

 1. cererea;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum;
 4. pentru proprietarii noi - certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea (mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93, orele: 09:00, 10:00, 12:00, 15:00);
 5. pentru consumatorii casnici locurile de consum ale cărora nu sunt dotate cu echipament de măsurare (contor) este necesar de prezentat extrasul din contul personal. Pentru eliberarea acestuia vă adresați către responsabilii de gestionare a fondului locativ (IMGFL, CCL, ACC, ș.a.)
 6. actul de verificare a locului de consum, întocmit de către operatorul sistemului de distribuție SRL ”Chișinău-gaz” în baza unei solicitări la numerele de telefon conform sectoarelor de exploatare sau la ghișeul 7 SRL ”Chișinău-gaz”.      
 • Botanica               0(22) 578 149; 0(22) 556 019
 • Buiucani               0(22) 237 538; 0(22) 237 963
 • Centru                  0(22) 578 160; 0(22) 237 964
 • Ciocana                0(22) 578 705; 0(22) 475 115
 • Rîșcani și Cricova  0(22) 445 276; 0(22) 578 186
Care este procedura de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Consumatorul final este în drept să ceară rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Cererea respectivă va fi depusă la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice până la data rezilierii contractului, cu excepţia cazurilor când contractul de furnizare a gazelor naturale prevede altceva.

Consumatorul final care deține contract de furnizare a gazelor naturale, după înstrăinarea imobilului este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru gazele naturale consumate şi penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv.

Furnizorul în acest caz reziliază contractul de furnizare a gazelor naturale şi solicită operatorului sistemului de distribuție sistarea livrării gazelor naturale la locul dat de consum. Operatorul sistemului de distribuție sistează livrarea gazelor naturale la locul de consum respectiv și întocmeşte actul de sistare a furnizării gazelor naturale în 3 exemplare. Un exemplar al actului de sistare va fi înmânat consumatorului final care a  înstrăinat imobilul pentru a fi transmis noului proprietar, iar o copie a actului va fi expediată de către operatorul sistemului de distribuție furnizorului, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data întocmirii acestuia.

Cum solicita reconectarea сonsumatorul casnic сare a fost deconectat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale?

Solicitarea de reconectare a utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție se efectuează la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor caree au dus la  deconectare, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz”, precum și achitarea taxei de reconectare.

Cine achită verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

În conformitate cu pct.108 a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011” cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici este suportat de către operatorul sistemului de distribuție.

Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare gaze naturale în scopul verificării metrologice?

Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat cu echipament de măsurare gaze naturale.  Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul sistemului de distribuție este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificare metrologică periodică nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Cum obține consumatorul noncasnic actul de verificare privind decontările reciproce?

În cazul în care consumatorul noncasnic are nevoie de actul de verificare privind decontările reciproce poate apela pentru mun. Chișinău  022 578 137 și 022 578 112, iar pentru cei care dețin locul de consum în alte localități, formează 022 578 891.

Cum pot perfecta contractul de furnizare a gazelor naturale în baza contractului de locațiune?

Pentru perfectarea contractului de furnizare gaze în baza contractului de locațiune, este necesar de întreprins acțiunile descrise aici: http://moldovagaz.md/rom/consumatori/consumatorii-noncasnici

Totodată, Vă informăm că furnizorul în cazul dat va acționa în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, care prevede:

 • pct. 153. Furnizorul este în drept să ceară pentru consumul gazelor naturale plată preventivă de la consumatorii finali instalaţiile de gaze naturale ale cărora au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale, în cazul în care instalaţiile de utilizare ale acestora au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii sau din motivul refuzului documentat de a permite accesul personalului l operatorului de reţea la echipamentul de măsurare. 
 • pct. 154. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii finali care au încheiate contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decît cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuînd ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare.
 • pct. 155. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final conform pct.153 din prezentul Regulament, înainte de reconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale şi restabilirea furnizării gazelor naturale.
Cine achită verificarea echipamentului de verificare și serviciile de instalare pentru consumatori noncasnici?

Conform pct.108 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii noncasnici este suportată de către consumatorii noncasnici.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Conform pct. 117, 118 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea operatorului de reţea, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Cum procedăm în cazul dezacordului cu suma și volumele reflectate factura fiscală?

Orice acțiune a Furnizorului poate fi contestată în termenii prevăzuți de legislația în vigoare, dacă contestarea este argumentată și fondată. Astfel, consumatorul urmează să depună o cerere de revizuire a calculului.

Care sunt acțiunile care urmează să fi realizate pentru a fi reconectat la rețeaua de gaze naturale?

Conform pct. 92, 93 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare. 

Tariful pentru reconectare se aprobă de ANRE, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale şi se încasează de către furnizor de la consumatorul final.

Cum procez în cazul pierderii sau neprimirii facturii de plată pentru gazele naturale consumate?

Persoanele fizice, consumatori noncasnici care nu recepționat sau au pierdut factura pentru gazele naturale consumate se pot adresa la Centrul relații cu consumatorii de pe str. Pușkin, 64 pentru consumatorii din mun.Chișinău, iar cei din alte localități la adresa, accesați Centrul relații cu consumatorul.

SA ”Moldovagaz” a creat serviciul nou gratuit Factura online anume pentru aceste cazuri pentru ca să asigure consumatorilor, care nu au primit factura la adresa poştală și/sau au pierdut factura pentru gazele naturale consumate, achitarea ei prin intermediul oficiilor poștale, bancilor comerciale și filialelor acestora sau on-line prin Internet Banking, PayMaster și Paynet. Vă recomandăm să Va abonați la acest serviciu pentru a primi factura prin poșta electronică.
Deținătorii cardurilor bancare naționale pot achita factura de gaze naturale, chiar în lipsa ei, prin intermediul serviciului bancar internet banking.

Unde pot transmite indicii echipamentului de măsurare de gaze naturale ?

Accesați serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare – www.chisinaugaz.md și/sau sunați la numarul de telefon unic 14801.

 

Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

Codul fiscal RM stabilește cotele T.V.A.
Conform art.96 din Codul fiscal RM, începând cu data de 01.01.2013 a fost stabilită de cota T.V.A de 8%, la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

 

Unde și în care termeni pot achita factura pentru gazele naturale consumate?


1. Achitarea facturii pentru gazele naturale consumate se efectueaza:
a) la filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
b) la filialele băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca
c) accesând paginile web ale băncilor comerciale menționate;
d) accesând cabinetul personal RunPay și Paynet.
2. Achitarea facturii pentru gazele naturale consumate se efectuează până în ultima zi a lunii curente.

Cum achit din străinătate factura pentru gazele naturale consumate?

Achitarea din străinătate a facturii pentru gazele naturale consumate poate fi efectuată prin 2 modalități:
1. cu cardul bancar național, accesând paginile web ale băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca.
2. în lipsa unui card bancar național, accesând cabinetul personal RunPay și Paynet.
Va mulțumim pentru că ați ales serviciile SA ”Moldovagaz”.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Conform pct. 117, 118 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea operatorului de reţea, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Cum procedăm în cazul dezacordului cu suma și volumele reflectate factura fiscală?

Orice acțiune a Furnizorului poate fi contestată în termenii prevăzuți de legislația în vigoare, dacă contestarea este argumentată și fondată. Astfel, consumatorul urmează să depună o cerere de revizuire a calculului.

Care sunt acțiunile care urmează să fi realizate pentru a fi reconectat la rețeaua de gaze naturale?

Conform pct. 92, 93 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare. 

Tariful pentru reconectare se aprobă de ANRE, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale şi se încasează de către furnizor de la consumatorul final.

Cum solicita reconectarea сonsumatorul casnic сare a fost deconectat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale?

Solicitarea de reconectare a utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție se efectuează la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor caree au dus la  deconectare, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz”, precum și achitarea taxei de reconectare.

Unde pot transmite indicii echipamentului de măsurare de gaze naturale ?

Accesați serviciul on-line de colectare a indicilor echipamentului de măsurare – www.chisinaugaz.md și/sau sunați la numarul de telefon unic 14801.

 

Cum solicita reconectarea сonsumatorul casnic сare a fost deconectat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale?

Solicitarea de reconectare a utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție se efectuează la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor caree au dus la  deconectare, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz”, precum și achitarea taxei de reconectare.

Cine achită verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

În conformitate cu pct.108 a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011” cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici este suportat de către operatorul sistemului de distribuție.

Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare gaze naturale în scopul verificării metrologice?

Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat cu echipament de măsurare gaze naturale.  Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul sistemului de distribuție este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificare metrologică periodică nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Cine achită verificarea echipamentului de verificare și serviciile de instalare pentru consumatori noncasnici?

Conform pct.108 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii noncasnici este suportată de către consumatorii noncasnici.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Conform pct. 117, 118 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea operatorului de reţea, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Care sunt acțiunile care urmează să fi realizate pentru a fi reconectat la rețeaua de gaze naturale?

Conform pct. 92, 93 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare. 

Tariful pentru reconectare se aprobă de ANRE, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale şi se încasează de către furnizor de la consumatorul final.

Care sunt tarifele actuale la gazele naturale și data intrării în vigoare a acestora?

Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică aprobă tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale, fără de cota T.V.A.
Pentru a vizualiza tarifele în vigoare din 17.03.2018, accesați http://anre.md/ro/content/tarife-reglementate-de-furnizare sau http://www.moldovagaz.md/rom/consumatori/tarifele

Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

Codul fiscal RM stabilește cotele T.V.A.
Conform art.96 din Codul fiscal RM, începând cu data de 01.01.2013 a fost stabilită de cota T.V.A de 8%, la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

 

Care este instituția care reglementează activitatea SA ”Moldovagaz”?

Activitatea SA ”Moldovagaz” este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (mun. Chişinău, str. Columna, 90).

Care sunt condițiile încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale potențialul consumator casnic va prezenta la sediul SA ”Moldovagaz” (str. Pușkin, 64) următoarele documente:

 1. cererea;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum;
 4. pentru proprietarii noi - certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea (mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93, orele: 09:00, 10:00, 12:00, 15:00);
 5. pentru consumatorii casnici locurile de consum ale cărora nu sunt dotate cu echipament de măsurare (contor) este necesar de prezentat extrasul din contul personal. Pentru eliberarea acestuia vă adresați către responsabilii de gestionare a fondului locativ (IMGFL, CCL, ACC, ș.a.)
 6. actul de verificare a locului de consum, întocmit de către operatorul sistemului de distribuție SRL ”Chișinău-gaz” în baza unei solicitări la numerele de telefon conform sectoarelor de exploatare sau la ghișeul 7 SRL ”Chișinău-gaz”.      
 • Botanica               0(22) 578 149; 0(22) 556 019
 • Buiucani               0(22) 237 538; 0(22) 237 963
 • Centru                  0(22) 578 160; 0(22) 237 964
 • Ciocana                0(22) 578 705; 0(22) 475 115
 • Rîșcani și Cricova  0(22) 445 276; 0(22) 578 186
Care este procedura de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Consumatorul final este în drept să ceară rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Cererea respectivă va fi depusă la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice până la data rezilierii contractului, cu excepţia cazurilor când contractul de furnizare a gazelor naturale prevede altceva.

Consumatorul final care deține contract de furnizare a gazelor naturale, după înstrăinarea imobilului este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru gazele naturale consumate şi penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv.

Furnizorul în acest caz reziliază contractul de furnizare a gazelor naturale şi solicită operatorului sistemului de distribuție sistarea livrării gazelor naturale la locul dat de consum. Operatorul sistemului de distribuție sistează livrarea gazelor naturale la locul de consum respectiv și întocmeşte actul de sistare a furnizării gazelor naturale în 3 exemplare. Un exemplar al actului de sistare va fi înmânat consumatorului final care a  înstrăinat imobilul pentru a fi transmis noului proprietar, iar o copie a actului va fi expediată de către operatorul sistemului de distribuție furnizorului, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data întocmirii acestuia.

Cum pot perfecta contractul de furnizare a gazelor naturale în baza contractului de locațiune?

Pentru perfectarea contractului de furnizare gaze în baza contractului de locațiune, este necesar de întreprins acțiunile descrise aici: http://moldovagaz.md/rom/consumatori/consumatorii-noncasnici

Totodată, Vă informăm că furnizorul în cazul dat va acționa în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, care prevede:

 • pct. 153. Furnizorul este în drept să ceară pentru consumul gazelor naturale plată preventivă de la consumatorii finali instalaţiile de gaze naturale ale cărora au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale, în cazul în care instalaţiile de utilizare ale acestora au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii sau din motivul refuzului documentat de a permite accesul personalului l operatorului de reţea la echipamentul de măsurare. 
 • pct. 154. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii finali care au încheiate contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decît cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuînd ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare.
 • pct. 155. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final conform pct.153 din prezentul Regulament, înainte de reconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale şi restabilirea furnizării gazelor naturale.
Unde pot telefona la SA „Moldovagaz” pentru a afla informația necesară?

Pentru a avea o comunicare eficientă cu consumatorii săi, SA „Moldovagaz” a deschis CALL-CENTRU.
Consumatorul apelează numărul unic 14801 de pe telefonul fix și mobil.
Consumatorul poate primi consultație telefonica la următoarele subiecte:
• Semnarea, modificarea, suspendarea și rezilierea contractului de furnizare de gaze naturale;
• Deconectarea și reconectare la rețeaua de gaze naturale;
• Facturare;
• Datorii;
• Modalități și termene de achitare;
• Tarife reglementate la gazele naturale.
Programul de lucru al Call Centrului este de LUNI până VINERI de la 08:00 până la 17:00.

Apelurile efectuate la 14801 sunt taxate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Pentru informatie aditionala adresati-va la Operatorul dvs. de telefonie.

Este gratuit apelul la Call Centru SA ”Moldovagaz”?

Apelurile efectuate la 14801 sunt taxate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Pentru informatie aditionala adresati-va la Operatorul dvs. de telefonie.

Unde mă pot adresa pentru a soluționa simultan mai multe subiecte privind furnizarea gazelor naturale?

În scopul îmbunătățirii prestării serviciilor, SA „Moldovagaz” a deschis Centrul relații cu consumatorii care se afla pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 64.
Centrul relații cu consumatorii „Moldovagaz” deservește consumatorii casnici (persoanele fizice), conform Programului de lucru:

LUNI - de la orele 08:00 până la 18:00,

MARȚI - de la orele 08:00 până la 18:00,

MIERCURI - de la orele 08:00 până la 20:00,

JOI - de la orele 08:00 până la 18:00,

VINERI - de la orele 08:00 până la 18:00,

SÎMBĂTĂ - de la orele 08:00 până la 13:00.

Dacă nu ați găsiți răspuns la întrebarea Dvs., puteți să ne întrebați AICI