Centrul de presă

Comunicate de presă

Schimbarea adresei juridice

Prin prezenta SA „Moldovagaz” aduce la cunoștință că, începînd cu data de 02.07.2019, și-a schimbat sediul (adresa juridică). Noul sediu al Societății se află pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 64.

Adunarea generală anuală a acţionarilor SA „Moldovagaz”

La 31 mai 2019 s-a desfășurat Adunarea generală anuală a acţionarilor SA „Moldovagaz”, în cadrul căreia au fost examinate subiecte aferente rezultatelor activității Societății în anul 2018 și aprobate decizii menite să contribuie...