Anunț

Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 3 din 22 iunie 2023 anunță acționarii Societății despre convocarea Adunării generale anuale a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor.


Ordinea de zi:

  • Examinarea raportului financiar al SA „Moldovagaz” pentru anul 2022.
  • Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
  • Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.
  • Aprobarea raportului Consiliului de Observatori pentru anul 2022.
  • Adoptarea deciziei privind acoperirea pierderilor SA “Moldovagaz”pentru anul 2022.
  • Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile ei.
  • Alegerea membrilor Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”.

Adunarea va avea loc la 28 iulie 2023, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, 64.

Înregistrarea acționarilor pentru participarea la Adunare se va efectua la 28 iulie 2023 pe adresa indicată, de la ora 08.00 până la ora 9.45.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunare va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform datelor la situația din 22 iunie 2023.

Acţionarii urmează să prezinte documentul, care să le confirme identitatea, iar reprezentanţii acestora, suplimentar, la actul de identitate urmează să prezinte procura întocmită în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele referitoare la întrebările incluse pe ordinea de zi a Adunării, începând cu data de 18 iulie 2023 pe adresa: mun. Chișinău,
str. Alexandr Puşkin, 64., SA „Moldovagaz”, biroul 901, în zilele lucrătoare - de la ora 08.00 pînă la ora 17.00, precum şi în ziua, în care va avea loc Adunarea - la locul desfăşurării acesteia.

Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 578-784, (022) 262-335.

Partajează Share Tweet