Centrul relații cu consumatorii SA „Moldovagaz” soluționează următoarele chestiuni:

Centrul Relații cu Consumatorii SA „Moldovagaz” (mun. Chișinău, str. Pușkin 64) deservește consumatorii săi pentru soluționarea următoarelor chestiuni:

I. Încheierea contractelor

Furnizarea gazelor naturale către consumatorii din mun. Chișinău se efectuează numai în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și consumatorul final, în conformitate cu art.87 pct.1 din ”Legea cu privire la gazele naturale” nr.108 din 27.05.2016 și pct.5 din ”Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011.

Prin urmare, în cazurile:

 1. racordării inițiale la rețeaua de distribuție;
 2. conectării sau instalarea aparatelor noi de utilizare gaze și/sau a echipamentului de măsurare gaze naturale;
 3. trecerii consumatorului la evidența secției relații cu persoane fizice obținând statut de consumator casnic;
 4. reluării furnizării gazelor naturale către instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final;
 5. schimbării proprietarului bunului imobil care constituie obiectul locului de consum

solicitantul trebuie să prezinte la sediul SA ”Moldovagaz” (str. Pușkin 64, Centrul relații cu consumatorii mun. Chișinău) următoarele documente:

 1. cererea, formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum;
 4. proprietarii noi, prezintă certificatul care confirmă studierea la cursurile de instruire privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea (mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93, orele: 0900, 1000, 1200, 1500);
 5. actul de verificare a locului de consum întocmit de către personalul operatorului de sistemului de distribuție. Perfectarea acestuia îl puteți solicita la numărul de telefon 14 801 (Call Centru SRL ”Chișinău-gaz”) sau prin depunerea unei cereri în ghișeul unic (str. Albișoara, 38).


II. Facturarea volumului de gaze naturale consumate:

 1. eliberarea facturilor duplicat (în cazul când este pierdută, nerecepționată din diferite motive);
 2. consultații referitor la facturile de plată emise în rezultatul recalculărilor în cazurile:
  • eroare de facturare din anumite motive (numărul de persoane în cazul bucătăriilor comune, repartizarea volumului de gaze naturale după contorul comun);
  • consultații privind întrebările ce țin de faptul radiomodulul nu funcționează (citirea la distanță a indicilor);
  • consultații privind întrebările ce țin de schimbarea tarifului pentru gazele naturale;
  • consultații privind întrebările ce țin modalitatea acordării a 30 m3 consumatorilor casnici;
  • indicii echipamentului de măsurare eronat transmiși de către lucrătorii băncilor comerciale și a filialelor ÎS„Poșta Moldovei”, în baza contractuală,
  • ne citirea indicilor de către Operatorul sistemul de distribuție, ceea ce duce la facturarea în baza volumelor estimative sau lipsa de facturare);
 3. recepționarea cererilor de readresare a facturii pe altă adresă sau adresă de e-mail (factura electronică) cu includerea informației în programul informațional
 4. consultații referitor la procedura de corectare a erorilor de facturare recalcularea manuală a volumului de gaze facturat estimativ la solicitarea consumatorului cu prezentarea actului de verificare a locului de consum, pozei echipamentului de măsurare sau indici colectați
 5. recalcularea volumelor de gaze naturale calculate pe perioada verificării metrologice ale echipamentelor de măsurare, ș.a.


III. Recepționarea plăților pentru gazele naturale furnizate:

 1. încheierea Acordului de eșalonare a datoriei pentru gaze naturale consumate;
 2. eliberarea facturilor privind încasarea cheltuielilor legate de procedura de încasare forțată a datoriilor (taxa de stat, publicația în ziar, expedierea înștiințărilor, dobânda de întârziere ș.a.);
 3. eliberarea certificatelor sociale pentru acordarea compensațiilor nominative;
 4. primirea și verificarea informației cu privire la numărul de persoane pentru bucătării comune sau apartamentele ce nu sunt dotate cu echipamente de măsurare individuale (de la președinții de asociații APLP, CCL, ACC, IMGFL);
 5. consultații privind întrebările ce țin de calculul efectuat după volumul înregistrat de contorul colectiv;
 6. consultații privind întrebările ce țin de calculul efectuat în lipsa echipamentului de măsurare pe perioada verificării metrologice;
 7. consultații privind întrebările ce țin de calculul efectuat pe perioada plății preventive;
 8. consultații privind întrebările ce țin de sumele acordate de Primăria mun. Chișinău (compensația nominativă în perioada rece a anului);
 9. consultații privind întrebările ce țin de sumele calculate (inclusiv sistemul paușal) în rezultatul încălcării clauzelor contractuale.


IV. Reconectarea/deconectarea:

Eliberarea facturilor de reconectare sau deconectare a instalației de utilizare gaze.


P.S. Din 16 octombrie 2018, Centrul Relații cu Consumatorii SA „Moldovagaz” se află pe adresa Chișinău, str. Pușkin 64 (intrarea din partea Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi) și deservește, conform programului obișnuit:
- luni, marți, joi, vineri - de la 08:00 până la 19:00.
- miercuri - de la 08:00 până la 20:00 .
- sâmbătă - de la 08:00 până la 13:00.

Partajează Share Tweet Plus