Comentariul SA „Moldovagaz” referitor la importul de gaze naturale în Republica Moldova

Contractul de furnizare a gazelor naturale, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, conține un preț de bază, stabilit conform situației la 1 ianuarie 2020. Totodată, potrivit condițiilor acordului cu SAP „Gazprom”, prețul respectiv este revizuit trimestrial. Astfel, spre începutul trimestrului III prețul calculat de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova constituie 133,56 dolari SUA pentru o mie de metri cubi, iar în trimestrul IV prețul prognozat va constitui cca 100 dolari SUA.

Prețul pretins în mărime de 54 dolari SUA, menționat în segmentul moldovenesc al rețelelor de socializare, reprezintă prețul de achiziție en gros a gazelor, scoase din sonde de către SAP „Gazprom” și structurile sale afiliate, preconizat pentru vânzare ulterioară populației (conform Ordinului #636/20 din 10 iulie 2020 al Serviciului Federal Antimonopol al Federației Ruse pentru un număr anumit al subiectelor țării, inclusiv regiunea Moscova). În cazul pieței en gros a gazelor naturale pentru vânzarea acestuia altor consumatori, prețul este stabilit în funcție de cerere și ofertă.

În cazul în care se va analiza achiziția gazelor naturale la Bursa de mărfuri și materie primă internațională din Sankt-Petersburg (Federația Rusă), atunci prețul gazelor naturale se va forma în modul următor.

48 dolari SUA pentru o mie de metri cubi va constitui costul gazelor conform tranzacțiilor la bursa respectivă pe data de 11 august 2020.  

37 dolari SUA pentru o mie de metri cubi va constitui tariful pentru folosirea gazoductelor magistrale ai SA „Gazprom”, în cazul acordării serviciilor de transport de gaze naturale pentru furnizarea ulterioară a acestora consumatorilor, aflați peste hotarele Federație Ruse si ai țărilor-membre ale Uniunii Vamale. Itinerarul de transportare pornește de la punctul de intrare „Loskovo” (punctul de furnizare, stipulat la bursă) până la sistemul geoinformațional al zonei „Sudja” la hotarul dintre Federația Rusă și Ucraina (conform Ordinului #216-э/1 din 8 iunie 2015 al Serviciului Federal de Tarife al Federației Ruse).

29,01 dolari SUA pentru o mie de metri cubi va constitui transportarea gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei de la punctul „Sudja” până la punctul „Grebeniki” (Ucraina-Republica Moldova), reieșind din tarifele pentru rezervarea capacităților anuale. În cazul în care este vorba de transportarea anumitor volume de gaze naturale cu rezervarea capacităților zilnice, atunci în luna august tariful va constitui 33,92 dolari SUA pentru o mie de metri cubi.

Drept consecință, prețul final va constitui 114,01 dolari SUA și 118.92 dolari SUA respectiv, în cazul folosirii capacităților zilnice de transportare pe teritoriul Ucrainei. Totodată, este necesar de menționat că, în cazul bursei, spre vânzare se oferă volume limitate de gaze naturale, care nu sunt în stare să satisfacă cererea permanentă a consumatorilor din Republica Moldova, mai ales în timpul iernii. În vederea acoperii cererii, de regulă sunt folosite contractele de scurtă durata (1 an), de durată medie (3 ani) și de lungă durată (5 ani și mai mult).

Cu scopul asigurării garantate a consumatorilor cu gaze naturale, SA „Moldovagaz”, în diferite perioade, a semnat acorduri de scurtă, medie și lungă durată. Totodată, pentru îndeplinirea sarcinilor aparte, în general în contextul executării hotărârilor Agenției Naționale de Reglementare în Energetică sau a organelor publice centrale, SA „Moldovagaz” a încheiat și contracte provizorii, procurând volume limitate de gaze naturale din România sau de la producătorul autohton din raionul Cantemir.

Pentru comparație, în Turcia, care posedă 3 itinerare de furnizare a gazelor naturale (din Rusia, Iran și Azerbaidjan), Federația Rusă furnizează gazele naturale, pe baza contractului de lungă durata, la un preț de 188,62 dolari SUA pentru o mie de metri cubi în trimestrul III. Iranul  - 191,73 dolari SUA pentru o mie de metri cubi, iar Azerbaidjanul – 180,67 dolari SUA pentru o mie de metru cubi.


Partajează Share Tweet