Comunicat informativ privind rezultatele Adunării generale anuale a acţionarilor SA „Moldovagaz” din

Astăzi, 31 mai 2013, a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor SA "Moldovagaz" care a examinat ordinea de zi formată din 11 subiecte.

În cadrul Adunării Acţionarilor au fost aprobate: raportul financiar, rapoartele anuale ale Consiliului de administraţie, Comisiei de cenzori şi Consiliul de Observatori SA "Moldovagaz" pentru anul 2012.

Adunarea generală a acţionarilor a decis să transmită o parte a capitalului de rezervă pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi acumulate până la data de 01 ianuarie 2013.

De asemenea, au fost aprobate normativele de repartizare a profitului societăţii pentru anul 2013, după cum urmează: 5% din venitul net se va transmite pentru formarea capitalului de rezervă, 95% - pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor SA "Moldovagaz" a confirmat în calitate de organizaţie de audit pentru anul 2013 compania internaţională de audit ICS «PricewaterhouseCoopers Audit» SRL.

Consiliul de Observatori SA “Moldovagaz” a fost ales în următoarea componenţă:

  • Golubev Valerii – vicepreşedintele Consiliului de Administraţie SAD „Gazprom”;
  • Calmîc Octavian – viceministrul economiei RM;
  • Dubic Nicolai – şef Departamentului juridic SAD „Gazprom”;
  • Abaşchin Ghenadie – directorul Reprezentanţei SAD „Gazprom” în RM
  • Valov Victor – şef adjunct Departament, şef Direcţie colaborare cu ţările CSI al Departamentului marketing, prelucrare a gazelor şi a hidrocarburilor lichide SAD „Gazprom”;
  • Ceban Vadim – şef direcţiei generale securitate şi eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei RM.

La subiectul aprobării Planului de dezvoltare al SA “Moldovagaz”, adunarea general a autorizat Consiliului de Administraţie să dezvolte un plan de perspectivă pentru anii 2013-2015, care să fie coordonat de SAD „Gazprom” şi Ministerul Economiei al Republicii Moldova, iar ulterior să fie transmis Consiliului de Observatori pentru examinare.

Vezi toate fotografiile

Partajează Share Tweet