Achitarea consumului de gaze naturale

SA „Moldovagaz” informează consumatorii noncasnici despre finalizarea procesului de facturare a gazelor naturale furnizate în luna august 2022. Totodată, atenționăm consumatorii finali despre obligația de a achita integral plata datorată în termenul stabilit în factura de plată.

În context, termenul-limită de plată pentru gazele naturale furnizate consumatorilor noncasnici în luna august curent este data de 15 septembrie 2022. Astfel, în scopul asigurării furnizării continue și fiabile a gazelor naturale consumatorilor finali din Republica Moldova, condiționată de executarea corespunzătoare de către SA „Moldovagaz” a obligațiilor pecuniare asumate față de SAP „Gazprom”, solictăm consumatorilor noncasnici să efectueze plata datorată, la termenul de scadență, pentru consumul curent de gaze naturale.

Partajează Share Tweet