Adunarea generală extraordinară a acționarilor SA „Moldovagaz”

Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor SA „Moldovagaz” a aprobat raportul financiar al companiei pentru anul 2021. Pe baza rezultatelor activității sale, în perioada de referință este înregistrat un profit operațional de 176 milioane lei. Totodată, în urma activității financiare este înregistrată o pierdere din cauza diferențelor ratei de schimb valutar ca urmare a reevaluării datoriilor formate în perioada precedentă, în sumă de 366,8 milioane lei. În urma acesteia, în anul 2021, SA „Moldovagaz” a înregistrat o pierdere înainte de impozitare în valoare de 190,8 milioane lei.

La fel, conform rezultatelor anului 2021, grupul „Moldovagaz” a obținut un profit din activități operaționale în sumă de 375,5 milioane lei. Totodată, din activități financiare s-a înregistrat o pierdere de 364,4 milioane lei, în urma căreia, anul trecut, grupul „Moldovagaz” a înregistrat un profit consolidat înainte de impozitare în valoare de 11,1 milioane lei.

În cadrul Adunării generale au fost aprobate și rapoartele Consiliului de Administrație, ale Comisiei de Cenzori și ale Consiliului de observatori pentru anul 2021, au fost aleși membrii comisiei și consiliului, precum și au fost dezbătute alte întrebări. Raportul financiar detaliat va fi plasat pe site-ul www.moldovagaz.md în termenele prevăzute de lege.

Partajează Share Tweet