Audit inopinat la SRL „Ungheni-gaz”

Comisia de lucru a SA „Moldovagaz”, cu participarea reprezentanților Secției audit intern și control, Secției securitate corporativă și altor subdiviziuni ale companiei, a efectuat o inspecție inopinată a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale „Ungheni-gaz”, inclusiv documentația de serviciu din ultimii ani. La baza acestei proceduri au stat acuzațiile parvenite din partea unui deputat la adresa conducerii întreprinderii de folosirea abuzivă a resurselor acesteia, exprimate în cadrul audierilor parlamentare privind auditul Curții de Conturi.

Inspecția a constatat că în perioada anilor 2019-2022 SRL „Ungeni-gaz” nu a întreținut relații financiar-economice cu SRL „Seveliv-gaz”, nu i-a transmis în locațiune spații și nu a transferat echipamente specializate pentru utilizare. În plus, s-a confirmat că conducerea și angajații companiei de distribuție a gazelor naturale respectă cu strictețe programul de lucru stabilit, și nu prestează servicii sau alte activități în favoarea unor persoane fizice sau juridice terțe în timpul orelor de lucru.

Totodată, este de menționat că inspecțiile periodice ale întreprinderilor din grupul companiilor „Moldovagaz” sunt efectuate de către Secția audit intern și control în mod regulat.

Partajează Share Tweet