Comentariu privind cheltuielile de transportare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova

În contextul scrisorii deschise adresate Prim-ministrului Republicii Moldova de către Comitetul pentru Unitate și Bunăstare (CUB) în care se solicită informarea publică asupra unor chestiuni ce se referă la cheltuielile legate de transportarea gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova, din start, se impun următoarele precizări:

 • Conform Contractului nr.1ГМ-07-11 din 29.12.2006, încheiat între SA „Moldovagaz” și SAP „Gazprom” (în continuare – Contractul nr. 1ГМ), furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova se realizează în condițiile DAP (INCOTERMS 2010), punctul de transmitere fiind hotarul dintre Ucraina și Republica Moldova. Respectiv, cheltuielile aferente transportării gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei sunt incluse în prețul de cumpărare.

 • La momentul semnării sau prelungirii termenului, în Contractul nr.1ГМ erau stipulate volume estimative de gaze naturale ce urmau a fi furnizate în Republica Moldova pe perioada acțiunii acestui contract.

  Reieșind din specificul contratelor de furnizare a gazelor naturale, la momentul semnării lor, este practic imposibil de a stabili cu precizie volumele necesare pe viitor, deoarece acest aspect este condiționat de mai mulți factori care sunt variabili (economici, tehnici, climaterici, etc.). Deși volumele solicitate de SA „Moldovagaz” și fixate în contract, la momentul semnării/prelungirii acțiunii, de fiecare dată erau bazate pe o anumită statistică acumulată pe parcursul anilor, ce avea la bază structura consumului, profilul consumatorilor, etc., în realitate, aceste volume, necesitau a fi precizate și ajustate de cele mai multe ori, de regulă lunar (în unele cazuri și mai des), ținând cont de condițiile concrete de activitate la o anumită perioadă.

  În acest sens, Contractul nr.1ГМ prevede anumite proceduri de ajustare în scopul evitării unor sancțiuni pentru ne prelevare sau supra prelevare a volumelor contractate.

 • Modalitatea de determinare a cheltuielilor pentru transportarea gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei în structura prețului de achiziție, care a existat până la 01.01.2020, era una relativ stabilă și nu era afectată de termenul solicitării pentru ajustarea volumelor. Adică, indiferent de faptul, dacă solicitarea de ajustare a volumelor era transmisă cu 3 luni, 1 lună sau 10 zile înainte, cheltuielile de transportare a volumelor concretizate erau aceleași și nu influențau prețul de achiziție.

 • Începând cu 1 ianuarie 2020 accesul la punctele de interconectare ale sistemului de transport gaze din Ucraina se efectuează în conformitate cu cerințele Codurilor rețelelor de gaze din Ucraina, transpuse din Codurile de rețea ale Uniunii Europene.

  Potrivit Codurilor de rețea, pentru a avea acces la serviciile de transport, utilizatorii de sistem sunt obligați să efectueze rezervarea capacităților punctelor de interconectare a sistemelor de transport în baza licitațiilor capacităților anuale, trimestriale, lunare, zilnice și intra-zilnice.

  În cazul licitațiilor capacităților trimestriale, lunare, zilnice se aplică un coeficient de majorare în raport cu capacitățile anuale.

Reieșind din precizările expuse, aduc la cunoștința opiniei publice următoarele:

1. Reprezentanții delegați de Guvernul Republicii Moldova în Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz” nu au acceptat niciodată careva plăți suplimentare față de SAP „Gazprom” pentru transportarea gazelor naturale.
La momentul semnării Suplimentului nr.19 din 29.10.2021 la Contractul 1ГМ, în rezultatul negocierilor care au avut loc în perioada 27-29 octombrie 2021 între reprezentanții părții moldovenești și SAP „Gazprom”, nu puteau fi determinate cu exactitate cheltuielile de transportare a gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei pentru următorii 5 ani, care urmau a fi suportate de SAP „Gazprom” și incluse în prețul de achiziție.

Astfel, în Suplimentul nr.19 din 29.10.2021 la Contractul 1ГМ a fost stabilită modalitatea de determinare a cheltuielilor de transportare a volumelor suplimentare la capacitatea anuală rezervată de 5,7 mil.m3/zi (garantată), conform licitațiilor lunare de rezervare a capacităților zilnice.

Acest mecanism nu contravine normelor comerțului internațional (DAP, INCOTERMS 2010) și este conform Directivelor europene în domeniul gazelor naturale, deoarece, conform legislației Ucrainei și deciziilor regulatorului ucrainean în domeniul gazelor naturale, SAP „Gazprom” achită cheltuielile de transportare a gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei la momentul rezervării capacităților zilnice solicitate de SA „Moldovagaz”. Deoarece, din motive obiective, aceste cheltuieli nu puteau fi incluse în prețul de achiziție la momentul semnării contractului, Suplimentul nr.19 din 29.10.2021 la Contractul 1ГМ prevede modalitatea de compensare a acestora de către SA „Moldovagaz”.

2. În perioada noiembrie 2021 - septembrie 2022 către SAP „Gazprom” au fost achitate 12,373 mil. dolari SUA, inclusiv: 7,26 mil dolari SUA – de SA „Moldovagaz” pentru transportarea volumelor suplimentare de gaze livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului, iar 5,113 mil. dolari SUA – de SRL „Tiraspoltransgaz” pentru transportarea unor volume suplimentare de gaze livrate consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului.

3. Divizarea plăților între SA „Moldovagaz” și SRL „Tiraspoltransgaz” se prezintă în felul următor:

4. SA „Moldovagaz” niciodată nu a achitat pentru transportarea volumelor suplimentare de gaze livrate consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului din contul plăților consumatorilor din dreapta Nistrului. Aceste sume au fost achitate de către SRL „Tiraspoltransgaz”.

Începând cu luna decembrie 2021, SRL „Tiraspoltransgaz” achită lunar SA „Moldovagaz”, până la data de 14 a lunii următoare celei de consum, partea cheltuielilor aferente rezervării capacităților suplimentare de transportare a gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, ce revin consumatorilor din stânga Nistrului. La rândul său, SA „Moldovagaz”, până la data de 20 a lunii următoare celei de consum, direcționează către SAP „Gazprom” mijloacele financiare primite de la SRL „Tiraspoltransgaz”.

 

 

Partajează Share Tweet