Comentariul în legătura cu discrepanțele in facturile pentru gaze în unele sate din raionul Cantemir

În conformitate cu Ноtărîrеа Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr.188 din 27 aprilie 2021, SA ,,Moldovagaz" а fost obligată să asigure furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă opțiune, începând cu 18 mai 2021, consumatorilor finali din localitățile Baimaclia, Suhat, Ciobalaccia, Câietu și Dimitrova din raionul Cantemir, deservite până la 27 aprilie 2021 de SRL „Cantgaz”.

În conformitate cu prevederile actelor normative și neavând rețele proprii de distribuție a gazelor în localitățile respective, pentru а asigura furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali, SA ,,Moldovagaz” а încheiat cu SRL ,,ВV Group Соmраnу'' (operatorul sistemului de distribuție - OSD) un contract pentru prestarea serviciului de distribuție а gazelor naturale. Potrivit acordului, furnizorul (SA ,,Moldovagaz”) este obligat sa asigure volumul de gaze naturale în punctul de intrare în sistemul de distribuție din satele menționate, gestionat de OSD ,,ВV Group Соmраnу'', iar acesta să le livreze consumatorilor finali din aceste localități.

Însă, pe parcursul timpului s-a stabilit că volumul de gaze naturale, prezentat pentru facturare de către operatorul sistemului de distribuție, în mod constant îl depășește pe cel predat de facto de furnizor. Astfel, SA ,,Moldovagaz” a facturat doar volumul de gaze predat prin punctul de măsurare a gazelor (PMG) Câietu. În scrisoarea sa către ANRE din 20 august curent, SA „Moldovagaz” a menționat că diferența de volum а gazelor naturale rămâne nefacturată, provocând neclaritate și confuzii la consumatorii finali din satele menționate.

În cadrul unei ședințe la ANRE s-a anunțat că un anumit volum de gaze a fost injectat în rețeaua de distribuție a gazelor de către o parte terță, și anume de către SRL „Valiexchimp”, care realizează exploatări în zona respectivă. Astfel, au fost propuse 2 opțiuni – fie SRL „Valiexchimp” sa va adresa la Agenție pentru a obține licența de furnizare a gazelor în satele menționate, fie va înainta SA „Moldovagaz” o oferta pentru procurarea gazelor de la furnizor cu scopul facturării depline a acestora pentru consumatorii din satele Baimaclia, Suhat, Ciobalaccia, Câietu și Dimitrova din raionul Cantemir. La moment nici o oferta din partea SRL „Valiexchimp” nu a parvenit.

Totodată, e de menționat că volumul nefacturat urmează să fie facturat efectiv ulterior de către furnizor conform tarifelor în vigoare pentru perioada, în care au fost consumate gazele.

Partajează Share Tweet