Comentariul SA „Moldovagaz” referitor la volumele de gaze furnizate

În procesul de reflectare informațională a datelor privind volumele de gaze naturale furnizate se aplică atât indicatorii efectiv măsurați („alocări”) la stațiile de măsurare a gazelor de frontieră (SMG), la punctele de interconectare (PI), cât și volumele transferului comercial al acestuia pe baza „nominalizărilor” (solicitărilor), care sunt expediați de furnizori către operatorii de rețele de transport, în conformitate cu Codul rețelelor de gaze naturale. În cazul Republicii Moldova și al Ucrainei, este vorba de PI „Alekseevka” și „Grebeniki”, prin care intră gazul în țara.

Ca urmare, în procesul de primire-predare a gazelor dintre operatorii adiacenți ai sistemelor de transport al gazelor (STG), odată cu asigurarea fluxului continuu de gaze, apare o diferență între volumele nominalizate pentru transportare de către furnizori și cele măsurate efectiv în PI, condiționată de diferiți factori tehnici și regimuri de prelevare a gazelor de către consumatori. Diferența corespunzătoare, conform Acordului de interconectare dintre operatorii de transport, se reflectă în Contul de Echilibrare Operațională (OBA) din fiecare PI. În conformitate cu Acordul menționat, operatorii întreprind toate măsurile necesare pentru a menține valoarea OBA cât mai aproape de limitele stabilite, asigurând transferul volumelor de gaze în conformitate cu nominalizările convenite ale furnizorilor. De menționat că aceste informații nu fac obiectul publicării pe resursele informaționale ale operatorilor sistemelor de transport.

În acest context, în perioada 01 octombrie 2022–23 octombrie 2022 SA „Moldovagaz” a nominalizat pentru furnizare către Republica Moldova întregul volumul de gaze naturale, oferit de către SAP „Gazprom”, și anume 131,1 milioane metri cubi, sau 5,7 milioane metri cubi zilnic. Diferența dintre volumul nominalizat şi cel efectiv măsurat la punctele de interconectare menționate este reflectată de operatorii sistemului de transport al gazelor pe Contul de Echilibrare Operațională.

Partajează Share Tweet