Consumul de gaze naturale în luna aprilie 2024

Volumul consumului de gaze naturale în luna aprilie curent a constituit 29,4 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 35,7% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna martie 2024 acest indicator a scăzut cu 72,1 milioane de metri cubi, sau cu 71%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 30 aprilie 2024, au achitat 95,8% din sumele facturate în anul 2024, ceea ce este cu 0,8 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 97,5%, ceea ce este cu 2 puncte procentuale mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 100%, ceea ce este cu 17,7 puncte procentuale mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 810 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 13,7 milioane lei. Totodată, față de 381 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 30 aprilie 2024 se ridică la 97,7%, și constituie 5,325 miliarde lei, ce este cu circa 20,9% mai puțin în comparație cu aceeași perioada anului trecut, fapt explicabil de diminuarea pronunțată a tarifelor.

Partajează Share Tweet