Consumul de gaze naturale în luna august 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 16,5 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 36,6% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iulie 2023 acest indicator s-a mărit cu 0,5 milioane de metri cubi, sau cu circa 3%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 31 august 2023, au achitat 98,7% din sumele facturate în anul 2023, ceea ce este cu 0,1% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 97,4%, ceea ce este cu 2,3% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 94,8%, ceea ce este cu 5,1 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 536 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de 3 milioane lei. Totodată, față de 380 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 31 august 2023 se ridică la 97,4%, și constituie 9,538 miliarde lei.

Partajează Share Tweet