Consumul de gaze naturale în luna februarie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna februarie curent a constituit 93,9 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 31,4% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna ianuarie 2023 acest indicator a scăzut cu 2,2 milioane de metri cubi sau cu circa 2,3 %.

Consumatorii casnici, pînă la data de 28 februarie 2023, au achitat 92,7% din sumele facturate, ceea ce este cu 0,5% mai mult  în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 93,5%, ceea ce este cu 3,6% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 50,2%, ceea ce este cu 49,5 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice consumatorilor casnici în număr de 577 880 conturi personale le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în februarie 2023 în mărime de 552,3 milioane lei. La fel, consumatorilor casnici din asociațiile de locatari în număr total de 13 224 locuri de consum, volumul compensațiilor calculate a constituit 9,1 milioane lei, în funcție de categoria vulnerabilității energetice atribuite.

Totodată, în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 59 din 31 ianuarie 2023 consumatorilor non-casnici în număr de 7640 locuri de consum, le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în februarie 2023 în mărime de 25,1 milioane lei.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate, conform legislației în vigoare, 374 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 7 milioane lei. Totodată, față de 97 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 28 februarie 2023 se ridică la 82,3% pentru volumul furnizat în anul curent, cea ce constituie 2,254 miliarde lei.

Partajează Share Tweet