Consumul de gaze naturale în luna ianuarie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna ianuarie curent a constituit 96,1 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 48,8 % mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna decembrie 2022 acest indicator a scăzut cu 5,7 milioane de metri cubi sau cu circa 5,6%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 31 ianuarie 2023, au achitat 98,5% din sumele facturate în anul 2022, ceea ce este cu 0,1% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 98,8%, ceea ce este cu 0,1% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 95,9%, ceea ce este cu 4 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice consumatorilor casnici în număr de 603 470 conturi personale le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în ianuarie 2023 în mărime de 563,1 milioane lei. Adițional, pentru consumatorii casnici din asociațiile de locatari în număr total de 11777 locuri de consum volumul compensațiilor calculate a constituit 9,9 milioane lei, în funcție de categoria vulnerabilității energetice atribuite.

Totodată, conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 59 din 31 ianuarie 2023 consumatorilor non-casnici în număr de 7542 locuri de consum, le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în ianuarie 2023 în mărime de 24,8 milioane lei.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 273 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 2,4 milioane lei. Totodată, față de 130 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 31 ianuarie 2023 a constituit 14,982 miliarde lei, sau 97,9% din volumul furnizat pe parcursul anului 2022. Gazele consumate în luna ianuarie urmează să fie achitate în luna februarie curent.

Partajează Share Tweet