Consumul de gaze naturale în luna iulie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curent a constituit 16 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 39,7% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iunie 2023 acest indicator s-a mărit cu 1,3 milioane de metri cubi sau cu circa 8,8 %.

Consumatorii casnici, pînă la data de 31 iulie 2023, au achitat 98% din sumele facturate, ceea ce este cu 0,5% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 97,4%, ceea ce este cu 2,3% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 95,9%, ceea ce este cu 4 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 59 din 31 ianuarie 2023 consumatorilor non-casnici le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în ianuarie-martie 2023 în mărime de 29,8 milioane lei.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 499 locuri de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 2,3 milioane lei. Totodată, față de 297 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 31 iulie 2023 se ridică la 97%, cea ce constituie 9,280 miliarde lei pentru volumul furnizat în anul 2023.

Partajează Share Tweet