Consumul de gaze naturale în luna iunie 2022

Volumul consumului de gaze naturale în luna iunie curent a constituit 25,7 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 23 % mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna mai 2022  acest indicator a scăzut cu 2,4 milioane de metri cubi sau cu 8,5%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 30 iunie 2022, au plătit 98% din sumele facturate în anul curent, ceea ce este cu 0,2 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 99,6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 99,9%, ceea ce este cu 0,2 puncte procentuale mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 234 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 11,3 milioane de lei. Totodată, față de 35 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate. La fel, în luna curentă consumatorilor le-au fost transmise 64 216 notificări și SMS.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul total de achitare a consumului de gaze naturale la data de 30 iunie 2022  a atins cifra de 7,697 miliarde de lei și acoperă 99% din volumul furnizat.

Partajează Share Tweet