Consumul de gaze naturale în luna iunie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna iunie curent a constituit 14,7 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 42,8% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna mai 2023 acest indicator a scăzut cu 8,9 milioane de metri cubi sau cu circa 37,7 %.

Consumatorii casnici, până la data de 30 iunie 2023, au achitat 97,6% din sumele facturate în anul 2023, ceea ce este cu 0,4% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 96,6%, ceea ce este cu 3,0% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 95,8%, ceea ce este cu 4,1 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 927 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 6,7 milioane lei. Totodată, față de 341 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 30 iunie 2023 se ridică la 96,9% ce constituie 8,946 mlrd. lei pentru volumul furnizat în anul 2023.

Partajează Share Tweet