Consumul de gaze naturale în luna iunie 2024

Volumul consumului de gaze naturale în luna iunie curent a constituit 14,97 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 1,7% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna mai 2024 acest indicator a scăzut cu 10,4 milioane de metri cubi, sau cu 41,1%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 30 iunie 2024, au achitat 98% din sumele facturate, ceea ce este cu 0,4 puncte procentuale mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 98,4%, sau cu 1,8 puncte procentuale mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 100%, ceea ce este cu 4,2 puncte procentuale mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 402 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 1,3 milioane lei. Totodată, față de 243 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 30 iunie 2024 se ridică la 98,9%, și constituie 6,013 miliarde lei, fiind cu 32,8% mai puțin în comparație cu aceeași perioada anului trecut, fapt explicabil prin diminuarea pronunțată a tarifelor în perioada respectivă.

În cazul apariției întrebărilor, legate de facturarea consumului de gaze naturale în luna iunie 2024, consumatorii pot apela la numărul unic de telefon 1304 (1305 în cazul capitalei), precum și să recurgă la expedierea adresării (petiției) prin intermediul serviciului “Cabinetul personal consumator” de pe site-ul www.moldovagaz.md.

Partajează Share Tweet