Consumul de gaze naturale în luna noiembrie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna noiembrie curent a constituit 83,6 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 32,5% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna octombrie 2023 acest indicator s-a mărit cu 45,9  milioane de metri cubi sau cu 121,8%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 30 noiembrie 2023, au achitat 99% din sumele facturate, ceea ce este cu 0,1 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 95,3%, sau cu 4 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 91,2%, ceea ce este cu 8,7 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, 434 220 consumatorilor casnici le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în noiembrie 2023 în mărime de 110,8 milioane lei. Adițional, consumatorilor casnici din asociațiile de locatari în număr total de 1 583 locuri de consum, volumul compensațiilor calculate a constituit 521 895,15 lei, în funcție de categoria vulnerabilității energetice atribuite.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 510 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 3,6 milioane lei. Totodată, față de 315 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 30 noiembrie 2023 se ridică la 96%, și constituie 10,7 miliarde lei.

Partajează Share Tweet