Consumul de gaze naturale în luna octombrie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna octombrie curent a constituit 37,7 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 27,4% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna septembrie 2023 acest indicator s-a mărit cu 11,4 milioane de metri cubi, sau cu circa 43,3 %.

Consumatorii casnici, pînă la data de 31 octombrie 2023, au achitat 99% din sumele facturate în anul 2023, ceea ce este cu 0,1 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 96,6%, ceea ce este cu 2,4% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 92,6%, ceea ce este cu 7,3 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 415 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 4,1 milioane lei. Totodată, față de 414 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale la data de 31 octombrie 2023 se ridică la 97%, ceea ce constituie 10,2 miliarde lei.

Partajează Share Tweet