Consumul de gaze naturale în luna septembrie 2023

Volumul consumului de gaze naturale în luna septembrie curent a constituit 26,3 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 3,88% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna august 2023 acest indicator s-a mărit cu 9,8  milioane de metri cubi sau cu 59,4%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 30 septembrie 2023, au achitat 99% din sumele facturate în anul 2023, ceea ce este egal cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 98%, ceea ce este cu 1,8% mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 94,1%, ceea ce este cu 5,8 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.59 din 31 ianuarie 2023, consumatorilor non-casnici le-a fost calculată compensația la consumul de gaze naturale pentru perioada ianuarie-martie 2023, ce a constituit 13,7 milioane lei.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 691 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 3,1 milioane lei. Totodată, față de 461 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale pentru volumul furnizat la data de 30 septembrie 2023 se ridică la 97%, cea ce constituie 9,816 miliarde lei.

Partajează Share Tweet