Consumul de gaze naturale în martie 2024

Volumul consumului de gaze naturale în luna martie curent a constituit 101,5 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 56,81% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna februarie 2024 acest indicator a scăzut cu 6,6 milioane de metri cubi, sau cu circa 6,1%.

Consumatorii casnici, pînă la data de 31 martie 2024, au achitat 94,7% din sumele facturate în anul 2024, ceea ce este cu 0,8 puncte procentuale mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul consumatorilor non-casnici (persoanele juridice), ponderea transferurilor a fost de 96,8%, ceea ce este cu 2,3 puncte procetuale mai mult în comparație cu martie 2023. Întreprinderile din sectorul energetic și termic din țară au achitat facturile în proporție de 100%, ceea ce este cu 28,1 puncte procentuale mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conformitate cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice consumatorilor casnici în număr de 425 158 conturi personale le-a fost calculată compensația pentru consumul gazelor naturale în martie 2024 în mărime de 51,5 milioane lei. Adițional, consumatorilor casnici din asociațiile de locatari în număr total de  3 324  locuri de consum, volumul compensațiilor calculate a constituit  550,3 mii lei, în funcție de categoria vulnerabilității energetice atribuite.

În perioada de referință de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale au fost deconectate 757 unități de consum, datoriile posesorilor acestora fiind în mărime de circa 3,5 milioane lei. Totodată, față de 283 consumatori s-a aplicat condiția plații preventive, drept consecință a sistării anterioare a furnizării de gaze naturale pentru neachitarea în termen a contravalorii gazelor naturale consumate.

Conform datelor SA „Moldovagaz”, nivelul de achitare a consumului de gaze naturale furnizate la data de 31 martie 2024 se ridică la 97,2%, cea ce constituie 4,098 miliarde lei, sau cu circa 39,99% mai puțin în comparație cu aceeași perioada anului trecut, fapt explicabil de diminuarea pronunțată a tarifelor.

Partajează Share Tweet