Declarația SA „Moldovagaz” privind structură tarifelor actuale

SA „Moldovagaz” a luat act de comentariile făcute de expertul Veaceslav Ioniță referitor la politica tarifară actuală a întreprinderii. Cu toate acestea, în procesul de analiză a argumentelor, angajații companiei au identificat discrepanțe în prețurile reglementate aprobate și cele actualizate, utilizate de expert în declarația sa. În acest sens, este necesar de menționat următoarele:

- prețul de achiziție calculat, conform p. 8 din Metodologia actuală, a constituit 14,25 lei/м3 în prețurile reglementate aprobate de ANRE din 06.07.2023, sau 85,2% din toată structură a tarifului final, și 14,54 lei/m3 în prețurile reglementate actualizate pentru anul 2023;

- cheltuielile reglementate ale SA „Moldovagaz” pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare gaze naturale au constituit 3,71 lei/mc în prețurile reglementate, aprobate de ANRE din 06.07.2023 și, respectiv, 3,56 lei/m3 în prețurile reglementate actualizate pentru 2023;

- componenta de ajustare a venitului reglementat al furnizorului de gaze naturale în prețurile reglementate, aprobate de ANRE din 06.07.2023, este inclusă în cuantum de 1,23 lei/m3, și 3,81 lei/m3 în prețurile reglementate actualizate pentru anul 2023.

Astfel, prețul reglementat pentru furnizarea de gaze naturale către consumatorul final, aprobat de ANRE din 06.07.2023, a constituit 16,30 lei/ м3, în timp ce prețul actualizat pe baza indicatorilor efectivi stabiliți în anul 2023 a fost de 21,91 lei/ m3.

Contractul dintre SA „Moldovagaz” și SA ”Energocom”, încheiat în trimestrul IV al anului 2023, are un caracter exclusiv comercial, fiind cea mai bună ofertă pentru perioada respectivă.

Analiza comparativă și o structură a prețurilor reglementate pentru livrările de gaze naturale în 2023 este atașată.

Partajează Share Tweet