Desemnarea societății de audit pentru raportul financiar

Compania „Moldauditing” a fost aprobată în calitate de societate de audit pentru efectuarea următorului audit obligatoriu al raportului financiar al SA „Moldovagaz”, precum și al raportului financiar consolidat al grupului de companii „Moldovagaz” pentru anul 2022. Decizia respectivă a fost luată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor întreprinderii. Compania „Moldauditing” a trecut anterior procedurile de licitație necesare, prezentând cea mai acceptabilă ofertă pentru costul serviciilor sale.

Anterior, la Adunarea anuală ordinară a acționarilor SA „Moldovagaz”, care a avut loc la 31 mai 2022, nu a fost luată decizia de aprobare a societății de audit, ceea ce a condiționat necesitatea de a desfășură o nouă licitație pentru selectarea acesteia. Conform legislației Republicii Moldova, SA „Moldovagaz” este obligată să aprobe anual societățile specializate pentru auditul raportului financiar al întreprinderii.

Partajează Share Tweet