Discrepanțe în categoriile de vulnerabilitate

SA „Moldovagaz” informează despre finalizarea procesului de emitere și distribuire a facturilor de plată pentru gazele naturale consumate în luna decembrie 2022. Totodată, cazurile identificate de neconcordanță a gradului de vulnerabilitate socială pentru unii consumatori (statutul stabilit de guvern prin intermediul platformei www.compensatii.gov.md și cel indicat în facturile de plată) urmează să fie ajustate în comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu operarea modificărilor corespunzătoare în baza de date.

Conform prevederilor legale, furnizorul de gaze naturale calculează compensațiile pentru fiecare consumator casnic și le reflectă în factură, indicând volumul compensat, tariful compensat și suma compensată, categoria de vulnerabilitate energetică, precum și metoda de stabilire acesteia potrivit informației prezentate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Discrepanțele (erorile) financiare identificate vor fi recalculate/ajustate pe parcursului perioadei reci a anului, fiind reflectate ca avans în următoarele facturi de plată. Pentru consultații suplimentare este disponibilă Linia verde guvernamentală 0 8000 5000 și adresa electronică support@compensatii.gov.md a Guvernului RM sau apelul la numărul unic 1304 al contact-centrului SA „Moldovagaz”.

Concomitent rugăm consumatorii finali de gaze naturale să efectueze plățile conform facturilor emise pentru consumul din lunile noiembrie și decembrie 2022.

Partajează Share Tweet