Exprirarea termenului-limită de achitare a facturilor

Conform situației din data de 13 noiembrie 2022, consumatorii finali datorează SA „Moldovagaz” suma în mărime de 493,378 milioane pentru gazele naturale furnizate, dintre care 211,146 milioane lei revin consumatorilor noncasnici, și 282,232 milioane lei - consumatorilor casnici.

Concomitent, informăm consumatorii despre expirarea termenului-limită de achitare a facturilor de plată, emise pentru luna octombrie curent la data de 15 noiembrie 2022 pentru consumatori noncasnici, și la data de 20 noiembrie 2022 pentru consumatori casnici.

În context, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor finali să efectueze la timp plata datorată pentru gazele naturale consumate, fapt ce va permite executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale de plată asumate față de furnizorul extern de gaze naturale și asigurarea funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării.

Partajează Share Tweet