Facturile pentru consumătorii casnici au fost generate și trimise la destinatar

SA „Moldovagaz” informează consumatorii săi casnici, persoane fizice, despre faptul că facturile pentru gazele naturale consumate în luna ianuarie 2020 au fost generate și transmise la destinatar prin Posta Moldovei și/sau internet.

În același timp amintește despre faptul că la 20 februarie 2020 expiră termenul de plată a facturii pentru gazele naturale consumate în luna ianuarie 2020.

În conformitate cu pct. 104 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale „Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului casnic în cazul neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic”.

În acest context, SA „Moldovagaz” solicită respectuos onorarea obligațiilor financiare față de furnizor în vederea neaplicării prevederilor pct. 104 din Regulament.

Partajează Share Tweet