Facturile pentru consumătorii noncasnici au fost generate și trimise la destinatar

SA „Moldovagaz” informează consumatorii săi noncasnici, persoane juridice, despre faptul că facturile pentru gazele naturale consumate în luna ianuarie 2020 au fost generate și transmise la destinatar prin Poșta Moldovei și/sau internet.

În același timp, amintește despre faptul că la 15 februarie 2020 va expira data-limită de plată a facturii pentru gazele naturale consumate în luna ianuarie 2020.

În conformitate cu pct. 105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale „Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în cazul neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic”.

În acest context, SA „Moldovagaz” solicită respectuos onorarea în termen a obligațiilor financiare față de furnizor, în vederea neaplicării prevederilor pct. 105 din Regulament.

Partajează Share Tweet